Nieuwsbericht

Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen – taalvaardigheid

dinsdag 7 maart 2023

Op verzoek van veel scholen is een servicedocument ontwikkeld waarin aanvullend op het verantwoordingsdocument van Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen wordt ingegaan op de vaardigheid ‘kan relevante (technische) documentatie/bronnen raadplegen, lezen en toepassen, ook in een moderne vreemde taal'.
Dit servicedocument kan u helpen bij het bepalen van het standpunt van de school rondom deze vaardigheid. In het servicedocument worden ook enkele praktische tips geboden als u een andere keuze wilt maken voor het beoordelen van deze vaardigheid.
Dit document vindt u terug op StemToets.  

Bijeenkomsten

31 mei 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Online, via Teams

14 jun 2023 13:30 tot 15:00

Bestuur

Online, via Teams

15 jun 2023 13:30 tot 15:30

Vaststellingscommissie

Online, via Teams