Nieuwsbericht

Beoordelingsformulieren en verantwoording B1-K1 Onderhoud Voertuigen en Mobiele Werktuigen (23273) staan op StemToets

donderdag 19 mei 2022

De Vaststellingscommissie heeft het bestuur geadviseerd de beoordelingsformulieren bij onderstaande exameninstrumenten vast te stellen. Het bestuur heeft dit advies overgenomen.

B1-K1 Onderhoud Voertuigen en Mobiele Werktuigen

  • BHE Beoordelingsformulier onderhoud
  • BVE Beoordelingsformulier onderhoud

Deze beoordelingsformulieren zijn nu op Stem-Toets te vinden.

De beoordelingsformulieren zijn net als de al eerder beschikbaar gestelde examenopdrachten van toepassing voor de kwalificaties Basis Technicus Voertuigen en Mobiele Werktuigen (26668) en Allround Technicus Voertuigen en Mobiele Werktuigen (26669).

Verantwoording dekking kwalificatiedossier B1-K1

Naast de beoordelingsformulieren is ook de bijbehorende analyse van dit deel van het kwalificatiedossier gepubliceerd. Hierin wordt verantwoord op welke manier de kwalificerende onderdelen van het dossier worden gedekt door de exameninstrumenten. Deze analyse wordt na voltooiing van het complete exameninstrumentarium integraal onderdeel van het verantwoordingsdocument.

Benamingen examenvormen

In de nieuwsbrief van april introduceerden we de nieuwe benamingen van de examenvormen:

Benaming wasBenaming wordt
proeve van bekwaamheid Beroepsvaardigheidsexamen (BVE)
BPE-examen Beroepshoudingsexamen (BHE)


Wilt u meer weten over de nieuwe benamingen? Klik hier om het bericht terug te lezen.

Wanneer komen de beoordelingsformulieren voor ‘P1-K1 Voertuigen en Mobiele Werktuigen’ en verder?

In recente bijeenkomsten van de context-ontwikkelgroepen Voertuigen en Mobiele Werktuigen zijn zaken naar voren gekomen waarover het bestuur een besluit moet nemen. Hoe dit besluit uitvalt, is bepalende voor de precieze inhoud van de beoordelingsformulieren. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeert Stem u hierover. Afhankelijk van het moment waarop het besluit valt, gebeurt dit via de reguliere nieuwsbrief, of met een extra tussentijds nieuwsbericht.

Bijeenkomsten

21 sep 2022 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online of Examenservices, Nieuwegein

2 nov 2022 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online of Examenservices, Nieuwegein

7 dec 2022 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online