Nieuwsbericht

Cesuur van de theorie-examens is aangepast

woensdag 13 juni 2018

Op 31 mei heeft Stem een bericht gestuurd aan alle deelnemers met betrekking tot het aanpassen van de cesuur van de theorie-examens, dit bericht kun je hier terug vinden.

In de Stem Deelnemersraad van 17 mei 2018 is gesproken over de slagingspercentages van de theorie-examens. Deze liggen voor alle niveaus en alle deelbranches heel laag. De scholen maken zich zorgen over de diplomering van de studenten. Aan het Stem bestuur is gevraagd een advies te geven over de best passende maatregel. Het Stem bestuur heeft besloten de cesuur van de theorie-examens aan te passen en heeft de scholen daarover geïnformeerd en advies gegeven.

Voor de examens die afgenomen worden vanaf 6 juni 2018 is deze wijziging ingevoerd in TeleToets en RemindoToets en hoeft de school zelf geen actie te ondernemen. Voor de examens die afgenomen zijn vóór 6 juni 2018 is het noodzakelijk dat scholen zelf een aanpassing doen in de examenresultaten. De aangepaste cesuurtabellen hiervoor worden op Stemtoets geplaatst (map Theorietoetsen kwalificerend, Vakleer). Ook zijn er enkele examens waar de cesuur niet wordt aangepast, omdat de slagingspercentages daar al voldoen.

In de adviesvorming heeft het Stem bestuur rekening gehouden met het volgende: 

  • De scholen zoeken een oplossing voor dit acute probleem; 
  • De scholen willen de totale Stem examenmix uitvoeren, inclusief de theorie-examens; 
  • De scholen streven landelijke eenheid na; 
  • De scholen willen een grondige analyse van de theorie-examens uitgevoerd zien. 

Bijeenkomsten

14 aug 2019 16:00 tot 19:00

Commissie van Deskundigen

Examenservices, Nieuwegein

26 sep 2019 10:00 tot 12:00

Bestuursvergadering

Examenservices, Nieuwegein

31 okt 2019 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad najaar

Examenservices, Nieuwegein