Nieuwsbericht

Even voorstellen: José Dams

dinsdag 4 april 2023

José Dams neemt als interim-relatiemanager taken over van Jenneke de Winter. 
Zij zal in ieder geval tot aan de zomervakantie contactpersoon voor de scholen zijn. 
José Dams is de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest als consultant bij CINOP en heeft onderwijsinstellingen in het mbo en vo geadviseerd op het gebied van examineren. Momenteel werkt zij als zelfstandig consultant. Als voormalig docent motorvoertuigentechniek heeft ze bovendien belangstelling voor en kennis van de materie.  

De werkzaamheden die Jenneke uitvoerde voor kwaliteitsbeleid, de inhoudelijke begeleiding van de Examenadviescommissie, de planning en afstemming tussen de ontwikkelgroepen zijn overgedragen aan Nicole Fanchamps. Zij is in een bekende voor de leden van de Stem Examenadviescommissie en enkele leden van de ontwikkelgroepen.  

José en Nicole zijn bereikbaar via info@stichtingstem.nl

Bijeenkomsten

31 mei 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Online, via Teams

14 jun 2023 13:30 tot 15:00

Bestuur

Online, via Teams

15 jun 2023 13:30 tot 15:30

Vaststellingscommissie

Online, via Teams