Nieuwsbericht

Examenadviescommissie

dinsdag 10 november 2020

Een eerste kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden met de aspirant-leden van de Stem Examenadviescommissie. De Examenadviescommissie heeft tot doel het bestuur en de uitvoeringsorganisatie namens de deelnemende scholen te adviseren over belangrijke kwaliteitsaspecten van Stem.  

 
In dit gesprek is het Handboek voor kaders en richtlijnen besproken. Hierin worden de kaders en richtlijnen beschreven die Stem hanteert bij de ontwikkeling en de vaststelling van examens. 

De kaders en richtlijnen vormen de gemeenschappelijke uitgangspunten en het fundament voor alle (nieuw) te ontwikkelen examens voor Stem. Het handboek is richtinggevend voor de ontwikkeling en vaststelling van examens zodat vastgestelde examens zorgen voor herkenbaarheid bij examenkandidaten en beoordelaars.

Bijeenkomsten

25 mrt 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online

12 mei 2021 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online

17 jun 2021 12:30 tot 14:00

Bestuur

Online