Nieuwsbericht

Examenplannen bij de herziene kwalificatiedossiers

dinsdag 23 maart 2021

Stem werkt momenteel hard aan de ontwikkeling van de examenmixen en examenplannen bij de herziene kwalificatiedossiers (geldig vanaf 1-8-2021) voor de volgende kwalificaties: 

  • Basistechnicus voertuigen en mobiele werktuigen, niveau 2, crebo 25668;
  • Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen, niveau 3, crebo 25669;
  • Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen, niveau 4, crebo 25670.

De examenplannen en –mixen hebben betrekking op alle contexten in de vermelde dossiers: personenauto's, bedrijfsauto's, mobiele werktuigen en gemotoriseerde tweewielers.

Stem zet alles op alles om de examenplannen en- mixen uiterlijk op 31 maart a.s. op te leveren, zodat scholen de OER-en kunnen opstellen.
Opdat de documenten en straks ook de daarop te ontwikkelen exameninstrumenten een breed draagvlak zullen vinden, volgt Stem, ondanks de tijdsdruk, een zorgvuldig ontwikkelproces. Zo zullen de conceptplannen worden voorgelegd en besproken met de examenadviescommissie (EAC) van Stem en zullen de definitieve plannen worden beoordeeld door de vaststellingscommissie (VC) van Stem.  De VC zal een advies opstellen voor het Stem-bestuur, waarna het bestuur de plannen formeel vaststelt. Uiteraard zullen wij de scholen daar dan direct over informeren.

De definitieve vaststelling wordt verwacht op 31 maart. 

Bijeenkomsten

12 mei 2021 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online

17 jun 2021 12:30 tot 14:00

Bestuur

Online

23 sep 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online of Examenservices, Nieuwegein