Nieuwsbericht

Examens bij de herziene kwalificatiedossiers

dinsdag 19 januari 2021

Per 1 januari 2021 zijn twee nieuwe kwalificatiedossiers vastgesteld voor voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 2 en 3) en voor specialist voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 4). 
 
Stem zal voor deze nieuwe dossiers de examens ontwikkelen. We geven op korte termijn een gedetailleerder planning, maar houden in ieder geval rekening met het opleveren van het examenplan in het voorjaar ten behoeve van de OER’en.

Bijeenkomsten

24 mrt 2021 09:30 tot 13:00

Stem is aanwezig op Mobiliteit in Beeld

Online

25 mrt 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online

25 mrt 2021 09:30 tot 11:30

Introductie sessie Praktijkbeoordelen

Online