Nieuwsbericht

Handboek Examinering

dinsdag 29 september 2020

Naast de ontwikkeling van alle exameninstrumenten is er ook hard gewerkt aan het Kwaliteitshandboek Examinering. Het Kwaliteitshandboek Examinering van Stem is op StemToets geplaatst. Het Kwaliteitshandboek Examinering beschrijft de procedures die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en distributie van examens. Daarnaast worden de kaders en richtlijnen beschreven en welke keuzes zijn gemaakt bij het ontwikkelen van examens. De kaders en richtlijnen vormen de gemeenschappelijke uitgangspunten en het fundament voor alle (nieuw) te ontwikkelen examens voor Stem.

Het kwaliteitshandboek is richtinggevend voor de ontwikkeling en vaststelling van examens binnen Stem en zorgt voor herkenbaarheid bij examenkandidaten en beoordelaars. Dit document is onderdeel van het kwaliteitssysteem van Stem en helpt scholen bij het borgen van de kwaliteit rondom het hele proces van examinering.

Het kwaliteitshandboek dient als een servicedocument zodat scholen zich kunnen vergewissen van de kwaliteitseisen en -processen zoals deze binnen Stem gelden.

Bijeenkomsten

25 mrt 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online

12 mei 2021 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online

17 jun 2021 12:30 tot 14:00

Bestuur

Online