Nieuwsbericht

Inventarisatie behoefte keuzedelen

maandag 3 februari 2020

Stem ontwikkelt examens voor keuzedelen mede op basis van behoefte in de scholen. Om ervoor te zorgen dat onze ontwikkelplanning voor 2020 aansluit bij uw verwachtingen, vragen we u ons zo snel mogelijk te laten weten welke keuzedeel-examens u door Stem wilt laten ontwikkelen.  Op basis van de ontvangen reacties zal het bestuur in maart een besluit nemen over de examens die in 2020 door Stem ontwikkeld worden.  

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk op 3 februari via info@stichtingstem.nl

U kunt hiervoor het antwoordformulier op onze site gebruiken. 

In de bijlage vindt u de beschikbare keuzedelen en de keuzedelen die in ontwikkeling zijn. Bovendien kunt u als deelnemer van Stem zonder extra kosten gebruik maken van keuzedeel-examens die ontwikkeld zijn door één van de collega- examenstichtingen: 

  • Examenwerk 
  • Examenservice Transport en Logistiek (ESTEL)
  • Stichting Examenplatform Entree
  • Stichting Opleiding en Examens Specialistisch Vakmanschap (SOESV)  

Een overzicht van alle reeds beschikbare examens vindt u op https://www.exameninstrumenten...

De examenstichtingen hebben de toegang tot de keuzedeel-examens in een apart deel van hun examenbank ondergebracht. Elke deelnemer aan een van de stichtingen kan (ondertekend met geheimhouding) toegang aanvragen tot alleen dat deel van de examenbank. 

Bijeenkomsten

10 sep 2020 15:00 tot 19:00

Vaststellingscommissie

Examenservices, Nieuwegein

24 sep 2020 10:00 tot 14:15

Bestuur

Examenservices, Nieuwegein

5 nov 2020 10:00 tot 13:15

Deelnemersraad

Examenservices, Nieuwegein