Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek Stem – de Commissie van Deskundigen

dinsdag 23 maart 2021

Het kwaliteitshandboek van Stem dient als een servicedocument zodat scholen zich kunnen vergewissen van de kwaliteitseisen en processen die binnen Stem gelden.

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In deze nieuwsbrief gaan we in op het werk van één van de commissies, namelijk de Commissie van Deskundigen.

Commissies van deskundigen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van exameninstrumenten van Stem. Stem heeft per dossier of dossier-onderdeel een Commissie van deskundigen (CvD). De CvD, die voor 50% uit docenten en voor 50% uit leden afkomstig uit het bedrijfsleven bestaat, geeft inhoudelijk advies over en beoordeelt of een examenonderdeel inhoudelijk past bij de eisen van het beroep. Aan de hand van het kwalificatiedossier bepalen de commissieleden samen of de vorm, inhoud en moeilijkheidsgraad van de examens recht doen aan datgene wat een beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen. De inbreng van het bedrijfsleven is hierbij van groot belang vanwege de daar aanwezige gespecialiseerde kennis en expertise, ook van de laatste ontwikkelingen. 

De leden van de commissie van deskundigen worden na een kennismakingsgesprek met de uitvoeringsorganisatie, bij geschiktheid uitgenodigd om zitting te nemen in de commissie. Richtinggevend is een functieprofiel waarin inhoudelijke expertise centraal staat.

Het kwaliteitshandboek van Stem is te vinden op StemToets. Nadat u bent ingelogd, vindt u het handboek in de map 'Kwaliteitshandboek'. 


Bijeenkomsten

12 mei 2021 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online

17 jun 2021 12:30 tot 14:00

Bestuur

Online

23 sep 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online of Examenservices, Nieuwegein