Nieuwsbericht

Lijsten met mogelijke opdrachten PA en BA

woensdag 11 maart 2020

De nieuwe lijsten met mogelijke opdrachten van de kwalificaties Personen- en Bedrijfsauto’s zijn op de website van Stem gepubliceerd. 

Documenten vanaf cohort 2019 op StemToets 

Door de ingebruikname van een nieuw ontwikkelsysteem, heeft de publicatie van exameninstrumenten op StemToets vertraging opgelopen. De documenten hebben in het nieuwe systeem een nieuwe lay-out gekregen. De komende periode worden meer instrumenten geplaatst. 

Rekentool 

De criteria in de BP-beoordelingsformulieren zijn gereduceerd. Als gevolg hiervan moest ook de rekentool worden aangepast. Op de Stem site staat de rekentool waaraan nu ‘Vanaf 2019’ is toegevoegd. 

Keuzedeel ‘Voorbereiding APK keurmeester, geschikt voor niveau 3 en 4’ (K0737) 

Het keuzedeel ‘Voorbereiding APK’ is op basis van ontvangen feedback aangepast.
Het ge-update examen kan nu worden afgenomen. 

 

Keuzedeel ‘Basisvaardigheden metaalbewerken, geschikt voor niveau 2, 3 en 4’ (K0368) 

Het keuzedeel ‘‘Basisvaardigheden metaalbewerken’ is op basis van ontvangen feedback aangepast.
Het ge-update examen kan nu worden afgenomen. 

 

Keuzedeel ‘Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek’ (K0205) 

De examinering voor het keuzedeel ‘Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek’ bestaat uit vier deelexamens DE1, DE2, DE3 en DE4. Alle deelexamens en de  herexamens zijn nu gereed en zijn op StemToets geplaatst.  

Keuzedeel ‘Verbreding onderhoud bedrijfsauto’s, geschikt voor niveau 3 en 4’ (K0575) 

De examens voor het keuzedeel ’Verbreding onderhoud bedrijfsauto’s, geschikt voor niveau 3 en 4’ zijn ontwikkeld en op StemToets geplaatst. 

Keuzedeel ‘Verbreding onderhoud personenauto’s, geschikt voor niveau 3 en 4’ (K0577) 

De examens voor het keuzedeel ’Verbreding onderhoud personenauto’s, geschikt voor niveau 3 en 4’ zijn ontwikkeld en op StemToets geplaatst. 

Keuzedeel ‘Technieken voor carrosserieconstructie’ (K1087) 

De examens voor het keuzedeel ‘Technieken voor carrosserieconstructie’ zijn ontwikkeld en op StemToets geplaatst.  

Wijziging bepalen resultaat van keuzedelen 

In de Vaststellingscommissie van 18 december 2019 is het bepalen van het eindresultaat van keuzedelen besproken. Besloten is om de resultaatbepaling op twee punten aan te passen. 

  1. De cesuur van de theorie-examens; 
  2. Berekening van de eindresultaten. 


1. 

De cesuur was tot op heden 70%. Deze wordt gelijk getrokken met de cesuur van de theorie-examens bij de kwalificaties van MVT. De cesuur bij de keuzedelen wordt dus 55%. 

2. 

Het resultaat van ieder examenonderdeel bij keuzedelen moest tot op heden voldoende zijn. Dit wordt zo aangepast dat er ook onvoldoendes worden toegestaan. 

De berekening van het eindcijfer wordt bepaald door het middelen van de cijfers per examenonderdeel. 

Omdat op de keuzedelen geen slaag-zakregeling van toepassing is, is ervoor gekozen de wijzigingen per direct in te voeren. 

Keuzedeel ‘Exact verdiepend, geschikt voor niveau 3 en 4’ (K0899) 

De exameninstrumenten voor dit keuzedeel zijn in ontwikkeling en worden aangeboden bij de Vaststellingscommissie. Als deze vastgesteld worden komen ze binnenkort beschikbaar. 

Bijeenkomsten

10 sep 2020 15:00 tot 19:00

Vaststellingscommissie

Examenservices, Nieuwegein

24 sep 2020 10:00 tot 14:15

Bestuur

Examenservices, Nieuwegein

5 nov 2020 10:00 tot 13:15

Deelnemersraad

Examenservices, Nieuwegein