Nieuwsbericht

Nieuw kwaliteitshandboek Stem in ontwikkeling

dinsdag 19 april 2022

Bij de ontwikkeling van exameninstrumenten werkt Stem volgens de kaders en richtlijnen die in het kwaliteitshandboek opgenomen zijn. Hierin is beschreven op welke manier Stem invulling geeft aan de wettelijke eisen enerzijds, en de wensen vanuit het collectief van de aangesloten scholen anderzijds.
Het Kwaliteitshandboek vindt u op StemToets.

De Examenadviescommissie (EAC) van Stem is bezig met de actualisering van het kwaliteitshandboek. 

De actualisering van het Handboek valt samen met  de inwerkingtreding van een nieuw onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs (Onderzoekskader 2021). Dit nieuwe kader biedt scholen nog uitdrukkelijker dan het vorige de ruimte om anders om te gaan met onderwerpen binnen het kwaliteitsgebied ‘Borging en Afsluiting’ (BA). Scholen worden aangemoedigd de afsluiting in te vullen op een manier die past bij hun visie op onderwijs en examinering.


Een voorbeeld

Een school kan besluiten dat kandidaten niet meer op alle onderdelen van het kwalificatiedossier een examen in de oude betekenis van het woord afleggen. In plaats daarvan brengen zij op bepaalde onderdelen bewijzen in, in de vorm van eerder en/of elders in de opleiding behaalde resultaten die op eindniveau liggen. Die bewijzen kunnen worden verzameld in iets wat bijvoorbeeld een ‘portfolio’ genoemd kan worden.


Reguliere examinering mag nog steeds

Let wel, een school mág de borging en afsluiting anders aanpakken dan zij voorheen deed, maar dat hóéft niet. Een school kan en mag ook doorgaan op de huidige voet. Dus: een compleet exameninstrumentarium inzetten en aan de hand daarvan bepalen of een student het eindniveau van de opleiding heeft bereikt. In het geval van bij Stem aangesloten scholen kan dit een exameninstrumentarium van Stem zijn. 


Stem levert compleet exameninstrumentarium bij iedere kwalificatie

Want Stem blijft bij iedere kwalificatie samen met het onderwijs en bedrijfsleven een exameninstrumentarium ontwikkelen: 

  • waarvan alle onderdelen samen het complete kwalificatiedossier dekken;

en

  • waarmee beoordeeld kan worden of een kandidaat het eindniveau van de kwalificatie (het niveau van ‘beginnend beroepsbeoefenaar’) heeft bereikt.

Bijeenkomsten

15 jun 2022 13:00 tot 14:30

Bestuur

Online

21 sep 2022 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online of Examenservices, Nieuwegein

2 nov 2022 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online of Examenservices, Nieuwegein