Nieuwsbericht

Onderzoek kennisexaminering

dinsdag 10 november 2020

Het onderzoek naar toekomstbestendig kennisexamineren in Stem is gestart. Op verschillende momenten zullen verschillende doelgroepen betrokken worden, zoals examenmedewerkers van scholen, studenten, leermeesters en examenexperts vanuit andere sectoren of onderwijsniveaus. Om zoveel mogelijk input op te halen, is voor de zomervakantie een enquête uitgezet onder alle deelnemende scholen. Hier hebben 19 scholen op gereageerd. Op basis van deze input hebben in oktober met een zestal scholen diepte interviews over het examineren van kennis plaatsgevonden.  
De resultaten uit die interviews worden nu verwerkt. 

In de nu volgende onderzoeksfase worden studenten en leermeesters bevraagd. Tenslotte worden de uitkomsten van deze gesprekken besproken in werksessies en gebundeld tot een adviesrapport. De onderzoeksperiode zal naar verwachting in januari 2021 worden afgerond.

Bijeenkomsten

24 mrt 2021 09:30 tot 13:00

Stem is aanwezig op Mobiliteit in Beeld

Online

25 mrt 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online

25 mrt 2021 09:30 tot 11:30

Introductie sessie Praktijkbeoordelen

Online