Nieuwsbericht

Pilot Proeve Engels spreekvaardigheid voor Eerste Verbrandingsmotortechnicus

donderdag 6 juni 2019

Op maandag 8 april jl. is een pilot gehouden met de proeve Engels spreekvaardigheid voor Eerste Verbrandingsmotortechnicus. De proeve voor dit rollenspel vindt voornamelijk in Dordrecht (VIV) of Rotterdam (TCR) plaats.   

Bij deze proeve is een keuze uit vijf varianten. Alle vijf zijn in de pilot gebruikt en waren goed uitvoerbaar. Alle proeven zijn erop gericht om in het Engels een technisch probleem aan te horen van de klant (acteur) en terugkoppeling te krijgen van de kandidaat in het Engels.  

Hierbij is het de bedoeling dat de klant een goed begrijpelijk verhaal (Technisch Engels) terugkrijgt van de kandidaat. Hierbij wordt er dus getoetst of de kandidaat Engels kan spreken en begrijpen. Zodoende kan er over de storing worden gesproken, kan men de klant te woord staan en wordt de klant verder geholpen.  

Het was goed om te zien dat hetgeen door de Commissie van deskundigen van Stem ontwikkeld is, ook goed uitvoerbaar en werkbaar is. De hele dag, inclusief de evaluatie, gaf een positieve indruk van het geheel. Van de kandidaten (zes in totaal) hebben er vier de proeve met een voldoende afgesloten en twee helaas met een onvoldoende.