Nieuwsbericht

Recent vastgestelde instrumenten

maandag 7 november 2022

In de vergadering van de Stem Vaststellingscommissie van 10 oktober 2022 heeft de commissie de exameninstrumenten voor de kwalificatie Autospuiter niveau 2 (crebo 25714) beoordeeld en met positief advies voor vaststelling aan het bestuur aangeboden. Zodra het bestuur de exameninstrumenten heeft vastgesteld, worden deze gepubliceerd op StemToets.

Bijeenkomsten

7 dec 2022 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online, via Teams