Nieuwsbericht

Status ontwikkeling examens

donderdag 11 mei 2023

Er zijn verschillende ontwikkelgroepen aan het werk.

1. Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen 25670

 • Aangepast examenplan
  Verwachte opleverdatum begin juni
 • Kerntaak B1-K2 voor personenauto's en bedrijfsauto's
  Verwachte opleverdatum eind juni
 • Kerntaak B1-K2 voor mobiele werktuigen en gemotoriseerde tweewielers
  Verwachte opleverdatum na de zomervakantie
 • Kerntaak B1-K3
  Verwachte opleverdatum half juni

2. Autoschadehersteller 25883
Verwachte opleverdatum na de zomervakantie

3. Eerste autoschadehersteller 25884
Verwachte opleverdatum eind december

4. Technisch specialist autoschadeherstel 25885
Verwachte opleverdatum juni 2024

5. Adviseur mobiliteitsbranche 25712
Verwachte opleverdatum na de zomervakantie

6. Manager mobiliteitsbranche 25713
Verwachte opleverdatum eind december

7. Verbrandingsmotortechnicus 25832

 • Kerntaak B1-K2
 • Verantwoording
  Verwachte opleverdatum half juni

8. Eerste verbrandingsmotortechnicus 25830

 • Kerntaak B1-K2
 • Kerntaak P2-K2
 • Verantwoording
  Verwachte opleverdatum half juni

9. Technisch specialist verbrandingsmotoren 25831

 • Kerntaak B1-K2
 • Kerntaak P3-K2
 • Kerntaak P3-K3
 • Verantwoording
  Verwachte opleverdatum half juni

Informatie rondom niet-technische kerntaak
Vanuit de ontwikkelgroep rondom de niet-technische kerntaak B1-K3 van de Technisch specialist VMW (25670) is het volgende inzichtelijk:
Voor kerntaak B1-K3 "Levert een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden" is één beroepsvaardigheidsexamen ontwikkeld. Dit examen wordt op 15 juni voorgelegd aan de vaststellingscommissie van STEM. 

Het beroepsvaardigheidsexamen "Verbetervoorstel maken en aan werkoverleg deelnemen" bestaat uit drie opdrachten:

 1. Verbeterpunt kiezen en onderzoeken. De kandidaat kijkt welke werkprocessen in het bedrijf mogelijk verbeterd kunnen worden. Hij kiest één verbeterpunt, onderzoekt deze verder en beschrijft dit in een eerste concept van zijn verbetervoorstel.
 2. Deelnemen aan werkoverleg en concept verbetervoorstel bespreken. De kandidaat neemt actief deel aan een werkoverleg, dit kan ook een toolboxmeeting of koffietafelgesprek zijn. Hij bespreekt ook het verbeterpunt en zijn bedachte oplossingen met de collega('s) en vraagt hen om feedback.
 3. Verbetervoorstel definitief maken. De kandidaat verwerkt de eventuele feedback van de collega('s) en de leidinggevende en levert zijn definitieve verbetervoorstel in.

Opdrachten 1 en 3 worden beoordeeld op basis van het ingeleverde verbetervoorstel. Bij opdracht 2 vindt de beoordeling plaats door middel van observatie: de beoordelaar is fysiek of online aanwezig, of er wordt een opname gemaakt. 

Het examen is ontwikkeld door een ontwikkelgroep bestaande uit een afvaardiging vanuit diverse scholen. Na vaststelling wordt het examen zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld voor de scholen.

Bijeenkomsten

31 mei 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Online, via Teams

14 jun 2023 13:30 tot 15:00

Bestuur

Online, via Teams

15 jun 2023 13:30 tot 15:30

Vaststellingscommissie

Online, via Teams