Nieuwsbericht

Status ontwikkeling examens

dinsdag 4 april 2023

Er zijn op dit moment verschillende ontwikkelgroepen aan de slag. Kijk voor de volledige planning bij dit nieuwsberichtdit nieuwsbericht. Specifiek willen we hier nog drie onderdelen uitlichten. 

1.    Voor de kwalificaties binnen de dossiers Voertuigen en mobiele werktuigen en Specialist voertuigen en mobiele werktuigen is gebleken, dat de werkprocessen gekoppeld aan de BHE niet overal in alle examenplannen correct is opgenomen. In overleg met de EAC is besloten de examenplannen niet met terugwerkende kracht aan te passen, maar wel vanaf schooljaar 2023-2024 te laten gelden. 

Let op: de examenplannen vanaf 2023-2024 voor 

  • 25668 Basistechnicus voertuigen en mobiele werktuigen
  • 25669 Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen 
  • 25670 Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen 

bespreekt de VC op 20 april en bij vaststelling in de week daarna worden deze examenplannen gepubliceerd. 

2.    Er is interesse voor de keuzedelen 1348 Voorbereiding HBO wiskunde voor techniek-I-breed en 1349 Voorbereiding HBO wiskunde voor de techniek-II-Specifiek. Beide keuzedelen worden niet door Stem zelf ontwikkeld. We stellen ze vast, waarna de keuzedelen beschikbaar komen. Het brede keuzedeel zal in totaliteit dit schooljaar nog worden opgeleverd. Het specifieke keuzedeel staat bij de ontwikkelgroep voor schooljaar 2023-2024 op de planning.

3.    Het is gebleken dat de kerntaak waarbij aandacht is voor werkoverleg en optimaliseren - ook wel de niet-technische kerntaak genoemd - binnen de verschillende kwalificaties waarvoor Stem examens aanbiedt gelijk omschreven staat binnen de dossiers. We zijn daarom met alle Stem-ontwikkelaars samen aan het kijken of we hier voor alle opleidingen een gelijkende invulling kunnen gaan maken. Deze zullen we dan binnen de ontwikkelgroepen met voorbeelden uit de specifieke context verder gaan invullen.  

Bijeenkomsten

31 mei 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Online, via Teams

14 jun 2023 13:30 tot 15:00

Bestuur

Online, via Teams

15 jun 2023 13:30 tot 15:30

Vaststellingscommissie

Online, via Teams