Nieuwsbericht

Stem is gecertificeerd examenleverancier

dinsdag 28 augustus 2018

Stem heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van KIWA, de certificerende instantie.

Deze certificering geldt voor alle exameninstrumenten. Op het certificaat staan de exameninstrumenten vermeld die zijn getoetst in het kader van de 25% steekproef. 
Voor alle exameninstrumenten geldt dat deze de betreffende kwalificaties 100% dekken. U kunt het certificaat hier downloaden. 

Certificering 
Vanaf 1 augustus 2018 moeten alle opleidingen gebruik maken van valide exameninstrumenten. Deze valide exameninstrumenten worden verkregen door 1 van de volgende 3 routes te kiezen.

Route 1: examenproducten inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier;
Route 2: examenproducten zelf ontwikkelen binnen collectieve afspraken;
Route 3: examenproducten zelf ontwikkelen en deze extern laten valideren.

De besturen van ESTEL, Examenplatform Entree, Examenplatform UV, Examenwerk, SOESV, StECI en Stem hebben gezamenlijk besloten Kiwa als Certificerende Instelling te kiezen.

Bijeenkomsten

27 mrt 2019 18:00 tot 21:00

Commissie van Deskundigen Verkoop Mobiliteit

Examenservices, Nieuwegein

28 mrt 2019 14:00 tot 16:00

Bestuursvergadering

Amersfoort

5 apr 2019 10:00 tot 15:00

Evaluatiebijeenkomst

Examenservices, Nieuwegein