Nieuwsbericht

Theorie-examens en cesuur bepaling

maandag 29 oktober 2018

In de Stem Deelnemersraad van 17 mei 2018 is gesproken over de slagingspercentages van de theorie-examens. Deze lagen voor alle niveaus en alle deelbranches heel laag. De scholen maakten zich zorgen over de diplomering van de studenten. Het Stem Bestuur heeft de scholen geadviseerd de cesuur van de theorie examens aan te passen. Dit heeft tot veel hogere slagingspercentages geleid. 


Het aanpassen van de cesuur in juni 2018 is gekozen als ingreep bij het acute probleem waar Stem mee geconfronteerd werd. In de zomervakantie zijn de resultaten geanalyseerd en aan het Stem bestuur gepresenteerd. Het Stem-bestuur heeft ingestemd om de cesuur per 1 oktober 2018 aan te passen naar een acceptabeler grens. Voor voertuigentechniek heeft dit geresulteerd in een cesuur van 55% en voor carrosserie in een cesuur van 62%.