Nieuwsbericht

Toekomstvisie op examinering

maandag 22 februari 2021

Vorig jaar startte Stem een onderzoek naar het toekomstig examineren van kennis. Daarnaast heeft de Innovatiewerkplaats binnen de BTG MTLM een toekomstbeeld op examineren opgetekend. Stem neemt de conclusies en aanbevelingen uit beide initiatieven over in de doorontwikkeling naar een visie op examinering in Stem. Bij die doorontwikkeling is advies van de Examenadviescommissie en raadpleging van bedrijfsleven en scholenveld noodzakelijk om te kunnen rekenen op een breed draagvlak voor de vernieuwing in examinering. In de komende nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de ontwikkeling!

Bijeenkomsten

12 mei 2021 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online

17 jun 2021 12:30 tot 14:00

Bestuur

Online

23 sep 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online of Examenservices, Nieuwegein