Nieuwsbericht

Update Keuzedeel Voorbereiding HBO wiskunde voor techniek

donderdag 6 juni 2019

De examinering voor het keuzedeel wiskunde bestaat uit vier deelexamens.
Te weten:
- DE1 Algebra;
- DE2 Vergelijkingen;
- DE3 Functies;
- DE4 Differentiëren.
Er is voor ieder deelexamen ook een herexamen ontwikkeld

De volgende deelexamens zijn beschikbaar en op StemToets geplaatst: 
- DE1 stond al op StemToets en is nu geëvalueerd. Een nieuwe versie is geplaatst.
- DE1 versie 2 (her);
- DE2;
- DE2 versie 2 (her);
- DE3;
- Correctiebladen (per examen);
- Uitwerkbladen (per examen);
- Handleidingen.

Als gevolg van de evaluatie zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:     
- Op het tweede voorblad van het examen het vaststellen van het cijfer en het toestaan van een    eenvoudige rekenmachine         
- Uitwerkblad als apart document (los van het examen) en nu met lijnen;
- Opgaven met grotere letters en cijfers;
- Op correctieblad enkele antwoorden aangepast;
- Handleidingen i.v.m. gebruik rekenmachine.