Nieuwsbericht

Update Werkgroep

maandag 6 september 2021

In juni zijn twee bijeenkomsten geweest met de Stem Werkgroep Examenvisie. De bijeenkomsten werden geleid door bestuursvoorzitter Ruud van Diemen.  

De werkgroepleden vertegenwoordigen de verschillende commissies en deelbranches die in Stem verenigd zijn. Zij hebben met elkaar de criteria uit het document 'Toekomstbeeld examinering' van de Innovatiewerkplaats examinering mobiliteit besproken in relatie tot de ontwikkeling van examen- en beoordelingsinstrumenten door Stem. Wat kunnen die criteria betekenen voor de te ontwikkelen examenvormen en de beoordelingswijzen en hoe kan de wens voor flexibeler examinering in de praktijk gebracht worden? Welke aandachtspunten zijn er voor bijvoorbeeld de organiseerbaarheid of de verantwoordingsprocessen? 

In de werkgroep zijn ook andere ontwikkelingen besproken, zoals het nieuwe waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. Ook de aanbevelingen uit het  onderzoek 'Anders verantwoorden van het diplomabesluit' dat is uitgevoerd door IVA Onderwijs en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering zijn besproken.

De opdracht aan de werkgroep was een advies uit te brengen aan de EAC van Stem om de vertaalslag van diverse criteria goed te kunnen doorvoeren in de kaders en richtlijnen van de examenstichting. De werkgroepleden zien de huidige ontwikkelingen in combinatie met de herziening van de kwalificatiedossiers als een uitdagende kans voor examen-innovatie in Stem en adviseert Stem daarom de herziening van examens grondig aan te pakken. Tegelijk vraagt de werkgroep aandacht voor de snelheid waarmee dit voor elke afzonderlijke school door te voeren is. Stem zal hier onder andere in de Deelnemersraad aandacht aan besteden. 

De EAC komt half september bij elkaar om haar advies over de examens uit te brengen en te bepalen welke richtlijnen aan de ontwikkelgroep meegegeven worden.

Download het document >>

Bijeenkomsten

23 sep 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online of Examenservices, Nieuwegein

4 nov 2021 12:30 tot 14:00

Deelnemersraad

Online of Examenservices, Nieuwegein

9 dec 2021 12:30 tot 14:00

Bestuur

Online of Examenservices, Nieuwegein