Nieuwsbericht

Vacature in Stem – Commissie van Deskundigen Autospuiten

dinsdag 23 maart 2021

Commissies van deskundigen geven inhoudelijk advies over onderhoud aan of ontwikkeling van examens en onderdelen van examens. De commissie beoordeelt of een examenonderdeel inhoudelijk past bij de eisen van het beroep. De inbreng van het bedrijfsleven is hierbij van groot belang vanwege de daar aanwezige gespecialiseerde kennis en expertise. Bij de samenstelling van elke commissie wordt rekening gehouden met spreiding over de scholen.

Voor de Commissie van Deskundigen Autospuiten zijn we op zoek naar een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs. Deze commissie zal circa vier keer per jaar bij elkaar komen. De tijdsinvestering per bijeenkomst is een dagdeel plus voorbereidingstijd.

Op de website van Stem kun je het functieprofiel lezen.

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je reactie naar info@stichtingstem.nl.
Meer informatie over het werk en de positie van de Commissie van Deskundigen vind je ook in ons Kwaliteitshandboek.

Bijeenkomsten

12 mei 2021 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online

17 jun 2021 12:30 tot 14:00

Bestuur

Online

23 sep 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online of Examenservices, Nieuwegein