Nieuwsbericht

Vacatures in commissies van Stem

woensdag 13 juni 2018

Vacatures in bestaande Commissie van Deskundigen 

Er zijn op dit moment vacatures in een aantal Commissies van Deskundigen (CvD). Het is van groot belang dat zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de scholen een goede vertegenwoording is en blijft in deze commissies, zodat er een goed onderbouwd draagvlak blijft voor nieuw te ontwikkelen/aan te passen instrumenten. De vacatures zijn er in de volgende commissies: 

  • CvD Bedrijfsauto’s (lid namens de branche + lid namens de scholen) 
  • CvD Fiets (twee leden namens de branche + lid namens de scholen) 
  • CvD gemotoriseerde tweewielers (lid namens de branche). 


Oproep: leden voor op te starten Commissie van Deskundigen voor de niet-techniek (verkoop, after sales, technisch leidinggevende)

Vanaf september 2018 gaat een Commissie van Deskundigen van start, speciaal voor de niet-technische kwalificaties van Stem. Praktijkrelevantie is niet alleen bij technische instrumenten, maar juist ook bij instrumenten voor commerciële functies essentieel. Een nieuwe, enthousiaste en betrokken Commissie van Deskundigen zou daaraan een grote bijdrage leveren! Stem is daarom op zoek naar vertegenwoordigers vanuit het onderwijs én het bedrijfsleven om plaats te nemen in deze commissie.

Als commissielid kijk je gedetailleerd naar de inhoud van de examens. Het kan gaan om examenopdrachten en proeven als geheel, maar ook om de beoordeling in de BPV en items voor de theorie-examens. Je adviseert de examenontwikkelaars over het verbeteren van de kwaliteit van de niet-technische exameninstrumenten en je brengt advies uit aan de vaststellingscommissie. De commissie zal circa vijf keer per kalenderjaar bij elkaar komen. De tijdsinvestering per bijeenkomst is een dagdeel plus voorbereidingstijd. Meer informatie kun je vinden in het functieprofiel.


Vacatures Vaststellingscommissie

Door aftreden van 2 leden, komen er vacatures beschikbaar in de vaststellingscommissie. Op de website van Stem kun je het functieprofiel lezen. De vaststellingscommissie van Stem bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 leden. De leden worden voorgedragen door de leden van de deelnemersraad en benoemd door het bestuur voor een zittingstermijn van drie opleidingsjaren. Een aftredend lid van de commissie kan worden herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn van drie jaar.

Belangstellenden voor de vacatures worden uitgenodigd een bericht te sturen aan info@stichtingstem.nl

Bijeenkomsten

26 sep 2019 10:00 tot 12:00

Bestuursvergadering

Examenservices, Nieuwegein

31 okt 2019 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad najaar

Examenservices, Nieuwegein

12 dec 2019 10:00 tot 12:00

Bestuursvergadering

Examenservices, Nieuwegein