Nieuwsbericht

Vacatures Stem – lid Vaststellingscommissie

dinsdag 23 maart 2021

De vaststellingscommissie van Stem brengt advies uit aan het Stem-bestuur met betrekking tot de vaststelling van ontwikkelde of gewijzigde beoordelings- en exameninstrumenten. De commissie bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 leden. De leden worden voorgedragen door de Stem-deelnemersraad, op basis van een functieprofiel, en worden benoemd door het bestuur. 

In de vaststellingscommissie zitten afdelingsdirecteuren, opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers van examenbureaus en/of leden van examencommissies van deelnemende scholen. 

Eén tot vier vacatures

Op dit moment zijn er nog enkele vacatures. Heb je interesse, op de website van Stem staat het functieprofiel Vaststellingscommissie.

Belangstellenden voor de vacatures worden uitgenodigd een bericht te sturen aan info@stichtingstem.nl

Meer informatie over het werk en de positie van de Vaststellingscommissie vind je ook in ons Kwaliteitshandboek op StemToets.

Bijeenkomsten

12 mei 2021 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online

17 jun 2021 12:30 tot 14:00

Bestuur

Online

23 sep 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online of Examenservices, Nieuwegein