Nieuwsbericht

Verkorte Beroepspraktijk-beoordelingsformulieren per 2019/2020

maandag 11 maart 2019

Bij de Beroepspraktijk (BP)-examens van Stem worden beoordelingsformulieren per kerntaak gebruikt. Stem ontvangt hierover geregeld de klacht van scholen dat het beoordelen in de BP te veel papierwerk is en dat het invullen te veel tijd kost. Ook betwijfelen veel praktijkbeoordelaars het nut van het meerdere malen beoordelen van dezelfde criteria bij de verschillende kerntaken. Stem begrijpt deze opmerkingen en heeft daarom besloten over te gaan op het gebruik van een gecomprimeerd beoordelingsformulier. In 2017 zijn we begonnen met de kwalificaties EFT en ESCT omdat deze zes kerntaken hebben. Dit is één formulier geworden voor de vier technische kerntaken.


Deze opzet wilde Stem doorvoeren bij alle kwalificaties. De Vaststellingscommissie kon zich hier echter niet in vinden, omdat de opzet te weinig rekening hield met de BOL-studenten die verschillende formulieren nodig hebben voor verschillende stagebedrijven. Vervolgens is 9 november 2018 een bijeenkomst met afgevaardigden van scholen georganiseerd waarin ervaringen zijn uitgewisseld en gesproken is over de meest geschikte manier van verkorten. De uitkomsten van dit overleg zijn opnieuw aan de Vaststellingscommissie voorgelegd. Besloten is tot een oplossing die het meest werkbaar is voor alle kwalificaties, voor zowel BOL- als BBL-studenten.


De oplossing is als volgt:  

Per kwalificatie wordt nagegaan welke criteria bij meerdere kerntaken in dezelfde vorm terugkomen. We noemen deze verder algemene criteria. Zo’n algemeen criterium wordt daarna nog maar één keer in het beoordelingsformulier gezet, bij de kerntaak waar deze het beste past. Daarbij is een helder onderscheid nodig tussen algemene criteria en criteria die (primair) contextgebonden zijn. In de nieuwe opzet komen dus in de criteria geen dubbelingen meer voor, wat de formulieren flink korter maakt.


Deze oplossing is in januari 2019 aan de Inspectie voorgelegd. De Inspectie had geen bezwaren. Wel moet goed gemonitord worden hoe het gebruik van deze formulieren verloopt. Aandachtspunt voor scholen zal in elk geval moeten zijn wat deze aanpassing betekent voor studenten die tussentijds met de opleiding stoppen.


N.B. In een vorige nieuwsbrief is al aangegeven dat met ingang van cohort 2019-2020 de naam BPV-beoordeling wijzigt in BP-beoordeling (beoordeling in de beroepspraktijk).

Bijeenkomsten

25 mrt 2021 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online

12 mei 2021 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online

17 jun 2021 12:30 tot 14:00

Bestuur

Online