Nieuwsbericht

Verslag Vaststellingscommissie Stem 23 mei 2019

donderdag 6 juni 2019

23 mei jl. heeft een vergadering plaatsgevonden van de Vaststellingscommissie van Stem. Aan de orde kwamen onder andere:

1. Nieuwe proeven: 'Verkoopgesprek en Klachtgesprek voeren' voor de kwalificaties Verkoopmanager mobiliteitsbrance 25240 en Verkoopadviseur mobiliteitsbranche (25239) en 'Investeringsvoorstel en verbetervoorstel opstellen' en 'plant en verdeelt werkzaamheden' voor Verkoopmanager mobiliteitsbranche (25240).
De Vaststellingscommissie adviseerde positief over deze instrumenten. Een aantal opmerkingen worden nog verwerkt.

2. Keuzedelen: 'Scheidende en verbindende technieken bij carrosserieschade K1066', 'Technieken voor het voorbewerken van ondergronden K1068' en 'Vervormende technieken bij carrosserieschade K1071'.
De Vaststellingscommissie adviseerde positief over de instrumenten voor deze keuzedelen, die vervangende (aangepaste) keuzedelen zijn voor de uitlopende keuzedelen 0015, 0016, 0131. Tevens is akkoord gegaan met de aanpassing van de antwoordsleutel van de proeve van het keuzedeel Schadecalculatie in de carrosseriebranche K0095.

3. Opknippen van de theorie-examens carrosserie in kleinere eenheden
De Vaststellingscommissie was akkoord met het opknippen van de theorie-examens carrosserie, onder voorwaarde dat de betrokken ROC’s in het onderwijsnetwerk Carrosserie overeenstemming hebben over de indeling van de onderwerpen. De Vaststellingscommissie had geen bezwaar tegen compenseren binnen de theorie-examens van een kerntaak, maar wel met een minimum-resultaatgrens per toets van 4. Ook dit wordt nog aan het onderwijsnetwerk voorgelegd.

4. Handleiding keuzedeel 'Voorbereiding HBO wiskunde voor de techniek K0205'
De Vaststellingscommissie was akkoord met de handleiding beoordelaar van het keuzedeel 'Voorbereiding HBO wiskunde voor de techniek'. Deze was aan de Vaststellingscommissie toegezonden omdat besloten is tot schriftelijke examinering.

5.  Beoordelingsformulieren Beroepspraktijk-examen (vroegere term: BPVE-beoordeling)
De Vaststellingscommissie was akkoord met de voorgelegde voorbeelden van Beroepspraktijk-examenformulieren, die gecomprimeerd zijn volgens een eerder besluit, zodat per kerntaak minder criteria beoordeeld hoeven te worden. Voor wat de kwalificaties EFT en ESCT betreft, waarvoor eerder voor een pilot met formulieren volgens een andere opzet waren gemaakt, adviseerde de Vaststellingscommissie deze ook in te richten volgends het nu voorgelegde format. Daarbij is opgemerkt dat goed verantwoord zal moeten worden dat één voltooide kerntaak geen afzonderlijk certificaat oplevert, omdat sommige criteria in een andere kerntaak beoordeeld worden. De aangepaste formulieren kunnen met ingang van het schooljaar 2019-2020 gebruikt worden.