Nieuwsbericht

Wij zijn Stem!

donderdag 11 oktober 2018

29 juni is Ruud van Diemen, op voordragen van de Deelnemersraad van 17 mei, door het bestuur benoemd tot de nieuwe voorzitter van Stem. Ruud van Diemen is in het dagelijks leven directeur van het Automotive College. Tijd om kennis te maken met deze man, die duidelijk een passie voor onderwijs heeft. 

Wij vroegen Ruud onder andere hoe hij in het onderwijs terecht is gekomen, wat hem enthousiast maakte voor het voorzitterschap van Stem, wat de doelen zijn van Stem voor de komende vijf jaar én wat het beste advies is dat hij ooit kreeg.

Dit interview met Ruud van Diemen is tevens de eerste uit de reeks “Wij zijn Stem”.
Daarin stellen de mensen zich voor, die in de dagelijkse praktijk bij de ontwikkeling en beleidsvoering van Stem betrokken zijn.

Kort voorstellen
Mijn naam is Ruud van Diemen. Ik woon in Rotterdam en heb twee kinderen. Met mijn zoon heb ik een seizoenkaart van Sparta. Ook tennis ik en speel ik in een blues- en rockband als drummer en zanger. En inderdaad, ik heb een passie voor onderwijs en voor mbo-ers.  

Hoe ben je in het onderwijs terecht gekomen? 
Eigenlijk heel toevallig. Ik werd benaderd en eerlijk gezegd had ik mijn twijfels. Nadat ik me beter had georiënteerd op het mbo ben ik er toch voor gegaan en nu wil ik het onderwijs niet meer uit. In het mbo kun je voor studenten echt het verschil maken. Wij zijn als mbo school slechts een paar jaar te gast in het leven van een student die op dat moment ook nog in een hele beïnvloedbare periode leeft. Daar kun je met elkaar een hele boeiende en fundamentele groei doormaken. 

Wat is je huidige functie en wat zijn je werkzaamheden? 
Ik ben lid van een tweehoofdige directie van de TechCampus in Nieuwegein, directeur van het Automotive College en directeur van het Veiligheid en Defensie College van ROC Midden Nederland. Daarnaast heb ik nog een paar nevenfuncties en schrijf ik columns over (mbo) onderwijs. 

Wat maakte dat je enthousiast raakte voor de functie als voorzitter van Stem? 
Ik ben altijd voorstander geweest van een systeem waarbij het onderwijs en de examinering gescheiden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit zowel de kwaliteit van de examinering als die van het onderwijs ten goede komt. Het mooie van Stem vind ik dat het werkveld, de brancheorganisatie en het onderwijs vertegenwoordigd zijn en daadwerkelijk met elkaar samenwerken. Mbo onderwijs maak je met elkaar en ook dat spreekt me heel erg aan. 

Je hebt al even kennisgemaakt met de andere bestuursleden. Wat is je indruk van de vergaderstijl, collega bestuurders, de gespreksonderwerpen en de bestuurssamenstelling (onderwijs en bedrijf)?
Het is nog even wennen en zoeken naar de juiste balans. Maar om me heen zie ik allemaal leuke mensen waarmee het klikt en die er op een enthousiaste en constructieve wijze iets moois van willen maken. We staan met elkaar voor een hele belangrijke maatschappelijke opdracht en dat is wat ons bindt. Als je dat als vertrekpunt neemt dan wil ik daar graag een bijdrage aan leveren. 

Wat hoop je met het voorzitterschap te bereiken? 
Ik vind het belangrijk dat Stem zich nog steviger positioneert in het onderwijsveld en het werkveld. Naast onze belangrijke examineringstaken zijn we ook een verbinder tussen het werkveld en het onderwijsveld. De vraag is mooi, maar het gaat daarbij niet om de voorzitter. Dat is slechts een rol en een rol moet je volgens mij nooit centraal stellen. Wat centraal staat is dat wij kwaliteit leveren en dat we daarmee echt van toegevoegde waarde zijn voor onze leden.  

Wat zijn de doelen van Stem voor de komende vijf jaar? 
Ik zit natuurlijk nog maar kort bij de club, maar wat ik belangrijk vind in navolging van bovenstaande is dat Stem in alle opzichten zijn meerwaarde aantoont, dat we snappen wat er leeft in het werkveld en dat we het onderwijs van binnenuit goed kennen; als het ware een brug zijn tussen die twee. En dat het voor onze leden vanzelfsprekend is om deel van onze community uit te maken. Maar vooral dat we trots uitstralen en af en toe met lef ook opiniërend het podium durven pakken. Daarbij is het belangrijk dat we goed en snel kunnen reageren op ontwikkelingen in het werkveld en het onderwijs. 

Volgend jaar bestaat Stem 15 jaar. Hoe wil je daar bij stilstaan?
Volgens mij staat dat op de agenda bij de eerstvolgende bestuursvergadering. Natuurlijk moet dit gevierd worden, maar ik zou het ook mooi vinden als er aan de hand van een thema of wellicht meerdere thema’s wordt stilgestaan bij de afgelopen vijftien jaar en dat we ook een doorkijkje maken naar de komende jaren. 

Wat moeten de lezers van de nieuwsbrief echt weten van/over Stem? 
Dat we een open organisatie zijn en dat betekent dat ik de vraag graag om zou willen draaien. Wat vinden de lezers van Stem? Waar zijn wij goed in in hun ogen en waar hebben we nog iets te leren en te verbeteren. 

Tot slot….wat is het beste advies dat je ooit kreeg? 
Dat zijn er vele, maar een haal ik er wel uit. Doe nooit arrogant tegen bescheiden mensen en ook niet bescheiden tegen arrogante mensen. Voor mij betekent dat ‘gelijkwaardigheid’ en respect voor elkaar. Ik vind samenwerken en gesprekken voeren op basis van menselijke gelijkwaardigheid echt heel belangrijk. Dat brengt ons namelijk verder.

Bijeenkomsten

14 aug 2019 16:00 tot 19:00

Commissie van Deskundigen

Examenservices, Nieuwegein

26 sep 2019 10:00 tot 12:00

Bestuursvergadering

Examenservices, Nieuwegein

31 okt 2019 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad najaar

Examenservices, Nieuwegein