Nieuwsbericht

Zomeronderhoud Stem exameninstrumenten 2018

dinsdag 9 oktober 2018

In de zomer van 2018 heeft er zomeronderhoud plaatsgevonden aan de Stem exameninstrumenten. In dit geval gaat het om verbeteringen/aanvullingen in handleidingen (leermeester, student, beoordelaar en organisator) en verantwoordingsdocumenten.

De meeste wijzigingen zijn aangebracht op verzoek van scholen of examencommissies van scholen en vervolgens goedgekeurd door de Vaststellingscommissie van Stem. Ze geven een aanvulling op bestaande instructies of toelichtingen. Daarnaast zijn enkele omissies hersteld en zijn begrippen (student in plaats van deelnemer bijvoorbeeld) aangepast. Alle wijzigingen staan in de instrumenten ‘vanaf cohort 18-19’ die op StemToets staan.


Een volledig overzicht van het zomeronderhoud is hier terug te lezen. 


N.B. Omdat er ook een aantal belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, is het zinvol goed op te letten voor welk cohort de nieuwste instrumenten gebruikt worden.

Bijeenkomsten

27 mrt 2019 18:00 tot 21:00

Commissie van Deskundigen Verkoop Mobiliteit

Examenservices, Nieuwegein

28 mrt 2019 14:00 tot 16:00

Bestuursvergadering

Amersfoort

5 apr 2019 10:00 tot 15:00

Evaluatiebijeenkomst

Examenservices, Nieuwegein