Nieuwsbericht

Zomeronderhoud Stem exameninstrumenten 2018

dinsdag 9 oktober 2018

In de zomer van 2018 heeft er zomeronderhoud plaatsgevonden aan de Stem exameninstrumenten. In dit geval gaat het om verbeteringen/aanvullingen in handleidingen (leermeester, student, beoordelaar en organisator) en verantwoordingsdocumenten.

De meeste wijzigingen zijn aangebracht op verzoek van scholen of examencommissies van scholen en vervolgens goedgekeurd door de Vaststellingscommissie van Stem. Ze geven een aanvulling op bestaande instructies of toelichtingen. Daarnaast zijn enkele omissies hersteld en zijn begrippen (student in plaats van deelnemer bijvoorbeeld) aangepast. Alle wijzigingen staan in de instrumenten ‘vanaf cohort 18-19’ die op StemToets staan.


Een volledig overzicht van het zomeronderhoud is hier terug te lezen. 


N.B. Omdat er ook een aantal belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, is het zinvol goed op te letten voor welk cohort de nieuwste instrumenten gebruikt worden.

Bijeenkomsten

14 aug 2019 16:00 tot 19:00

Commissie van Deskundigen

Examenservices, Nieuwegein

26 sep 2019 10:00 tot 12:00

Bestuursvergadering

Examenservices, Nieuwegein

31 okt 2019 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad najaar

Examenservices, Nieuwegein