Nieuwsbericht

Agenda deelnemersraad 8 november 2023 10.00-11.30 uur (online)

woensdag 1 november 2023

  • Opening en vaststellen agenda deelnemersraad Stem
  • Mededelingen en ingekomen stukken
   1. Vacature-invulling leden examenadviescommissie & bestuurslid Stem
   2. Vacature-invulling relatiemanager Stem
   3. Terugkoppeling evaluatie nieuwe exameninstrumenten vanaf juli 2023
   4. Stand van zaken klanttevredenheidsonderzoek Stem vanaf oktober 2023
  • Voordracht Mirjam J. Bosch (directeur Tech Campus ROCMN) als nieuw bestuurslid Stem
  • Programma Flexibiliseren 
   1. Uitleg over de drie facetten van dit programma flexibiliseren
   2. Stand van zaken verdere ontwikkeling Praktijkbeoordelen 4 en haar pilots
   3. Overzicht scholen die momenteel werken met Praktijkbeoordelen 3.0
  • Informatie over productoverzichten website Stem
  • Opbouw begroting 2024 en doelen voor 2024
  • Terugkoppeling bevindingen schoolbezoeken afgelopen half jaar 2023
  • Verzoek ontwikkelen examens bij keuzedelen
   1. Bij welke keuzedelen dient Stem examens te gaan ontwikkelen 
   2. Welke prioriteit dient Stem hierbij te hanteren?
   3. Welke docenten/scholen willen meehelpen in de ontwikkelgroepen?
  • Rondvragen

  Bijeenkomsten

  6 dec 2023 10:00 tot 11:30

  Bestuur

  Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

  12 dec 2023 09:00 tot 11:00

  Examenadviescommissie

  Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

  19 dec 2023 11:00 tot 13:00

  Vaststellingscommissie

  Online, via Teams