FAQ

De student gaat een andere opleiding volgen.

De student wisselt van klas.

De beoordeling moet door een andere praktijkopleider gebeuren.

De praktijkopleider kan geen beoordeling doen.

De student kan geen meetmoment meer aanmaken onder een praktijkleermoment.

De student kan de eigen praktijkopleider niet selecteren bij het aanmaken van een praktijkleermoment.

Het leerbedrijf staat niet in de lijst.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Ik kan niet inloggen.

Kunnen gemaakte examens worden ingezien?

Is het mogelijk de examenresultaten per kandidaat uit te printen voor in het examendossier?

Kunnen de resultaten van een groep examenkandidaten per klas worden gegenereerd?

Is de tijd, die een kandidaat voor een examen heeft gebruikt, te zien door de docent?

Is een koppeling aan het leerlingvolgsysteem mogelijk?

Hoe worden de resultaten van een examen aan de kandidaat bekend gemaakt? Individueel of middels een groepslijst?

Hoe worden de resultaten van een examen aan het ROC bekend gemaakt?

Is het mogelijk de klok uit te zetten die onderin het scherm meeloopt?

Kunnen er schrijfexamens worden afgenomen met het toetssysteem?

Is het mogelijk examens voor te lezen (claroread) vanaf het beeldscherm?

Is het mogelijk om papieren examens uit het toetssysteem te halen?

Kan de lettergrootte van het examen worden aangepast op het beeldscherm?

Vallen de kosten van gebruik van digitale exameninstrumenten binnen de reguliere Stem-overeenkomst?

Kan een kandidaat bij wijze van spreken thuis zijn theorie-examen maken?

Is het mogelijk om het examen te beveiligen en de toegang tot internet af te schermen?

Kunnen de examens ook op Apple-devices, laptops en tablets worden afgenomen?

Is de dataverbinding met TeleToets beveiligd?

Welke eisen worden er gesteld aan de ICT-structuur van het ROC?

Kun je in TeleToets eerst een examen selecteren en daarna een of meerdere kandidaten, die al bekend zijn in het systeem, inschrijven?

Kan de datum van een examenevenement, waarvoor al een hele klas is ingeschreven, in één keer worden gewijzigd voor die klas?

Bijeenkomsten

24 sep 2020 10:00 tot 14:15

Bestuur

Examenservices, Nieuwegein

5 nov 2020 10:00 tot 13:15

Deelnemersraad

Examenservices, Nieuwegein

26 nov 2020 15:00 tot 19:00

Vaststellingscommissie

Examenservices, Nieuwegein