FAQ

Hoe kan het dat de gebruikersnaam al in gebruik is?

De student gaat een andere opleiding volgen.

De student wisselt van klas.

De beoordeling moet door een andere praktijkopleider gebeuren.

De praktijkopleider kan geen beoordeling doen.

De student kan geen meetmoment meer aanmaken onder een praktijkleermoment.

De student kan de eigen praktijkopleider niet selecteren bij het aanmaken van een praktijkleermoment.

Het leerbedrijf staat niet in de lijst.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Ik kan niet inloggen.

Welke eisen worden gesteld aan de ICT-structuur van de school?

Stel, de Inspectie constateert verbeterpunten tijdens het onderzoek bij Stem. Wat gebeurt er dan?

Het onderzoek van de Inspectie is na de inkoop examens. Hoe weet ik als ROC dat ingekochte Stem-producten voldoen aan de eisen van de Inspectie?

Waarom worden examenleveranciers zoals Stem niet meer (vooraf) gecertificeerd door de Inspectie van het Onderwijs?

Als ROC maken wij eigen beoordelingsinstrumenten; Stem legitimeert deze. Hoe zit het dan met de exclusiviteit?

Het Stem-bestuur stelt examens definitief vast. Moeten wij dat niet zelf doen als ROC? Wij zijn toch eindverantwoordelijk voor de examenkwaliteit.

Als ROC maken wij eigen beoordelingsinstrumenten; Stem legitimeert deze. Hoe gaat dat precies?

Als ROC dragen we financieel bij aan Stem. Over welke producten kunnen we dan beschikken?

Wie ontwikkelt de examenproducten van Stem?

Wat doet Stem nu concreet voor ons bedrijf?

Wat doet Stem nu concreet voor ons ROC?

In Stem werken ROC’s, brancheorganisaties en kenniscentra samen aan goede examens voor het MBO. Hoe zijn deze partijen vertegenwoordigd?

Bijeenkomsten

15 jun 2022 13:00 tot 14:30

Bestuur

Online

21 sep 2022 10:00 tot 11:30

Bestuur

Online of Examenservices, Nieuwegein

2 nov 2022 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online of Examenservices, Nieuwegein