FAQ

Op welke wijze moeten kandidaten worden aangemeld voor een digitaal examen?

In Stem werken ROC’s, brancheorganisaties en kenniscentra samen aan goede examens voor het MBO. Hoe zijn deze partijen vertegenwoordigd?

Wat doet Stem nu concreet voor ons ROC?

Wat doet Stem nu concreet voor ons bedrijf?

Wie ontwikkelt de examenproducten van Stem?

Als ROC dragen we financieel bij aan Stem. Over welke producten kunnen we dan beschikken?

Als ROC maken wij eigen beoordelingsinstrumenten; Stem legitimeert deze. Hoe gaat dat precies?

Het Stem-bestuur stelt examens definitief vast. Moeten wij dat niet zelf doen als ROC? Wij zijn toch eindverantwoordelijk voor de examenkwaliteit.

Als ROC maken wij eigen beoordelingsinstrumenten; Stem legitimeert deze. Hoe zit het dan met de exclusiviteit?

Waarom worden examenleveranciers zoals Stem niet meer (vooraf) gecertificeerd door de Inspectie van het Onderwijs?

Het onderzoek van de Inspectie is na de inkoop examens. Hoe weet ik als ROC dat ingekochte Stem-producten voldoen aan de eisen van de Inspectie?

Stel, de Inspectie constateert verbeterpunten tijdens het onderzoek bij Stem. Wat gebeurt er dan?

Kun je in het CSV-bestand aangeven dat een kandidaat of kandidaten met dyslexie extra tijd voor het examen moeten krijgen?

Het is mogelijk om een kandidaat 2x in te schrijven voor hetzelfde examen. Wordt hiervan melding gemaakt door het toetssysteem?

Wie kan kandidaten opgeven voor een examen?

Kun je tijdens het inschrijfproces zien, hoe lang een examen duurt?

Bij het inschrijfproces worden veel schermen getoond die niet ingevuld hoeven te worden. Kunnen deze stappen niet worden overgeslagen tijdens het inschrijven?

Bij het inlezen van een CSV-bestand krijg ik halverwege het inschrijven de foutmelding dat het CSV-bestand incompleet is. Kan deze melding niet eerder gegeven worden?

Kan een examen ook voor een bepaald tijdstip van de dag worden klaargezet en weer worden gesloten?

Kan de uitnodiging voor een examen vanuit het toetssysteem per e-mail verzonden worden naar de kandidaten?

Kan de datum van een examenevenement, waarvoor al een hele klas is ingeschreven, in één keer worden gewijzigd voor die klas?

Kun je in TeleToets eerst een examen selecteren en daarna een of meerdere kandidaten, die al bekend zijn in het systeem, inschrijven?

Welke eisen worden er gesteld aan de ICT-structuur van het ROC?

Is de dataverbinding met TeleToets beveiligd?

Kunnen de examens ook op Apple-devices, laptops en tablets worden afgenomen?

Is het mogelijk om het examen te beveiligen en de toegang tot internet af te schermen?

Kan een kandidaat bij wijze van spreken thuis zijn theorie-examen maken?

Vallen de kosten van gebruik van digitale exameninstrumenten binnen de reguliere Stem-overeenkomst?

Kan de lettergrootte van het examen worden aagepast op het beeldscherm?

Is het mogelijk om papieren examens uit het toetssysteem te halen?

Is het mogelijk examens voor te lezen (claroread) vanaf het beeldscherm?

Kunnen er schrijfexamens worden afgenomen met het toetssysteem?

Is het mogelijk de klok uit te zetten die onderin het scherm meeloopt?

Hoe worden de resultaten van een examen aan het ROC bekend gemaakt?

Hoe worden de resultaten van een examen aan de kandidaat bekend gemaakt? Individueel of middels een groepslijst?

Is een koppeling aan het leerlingvolgsysteem mogelijk?

Is de tijd, die een kandidaat voor een examen heeft gebruikt, te zien door de docent?

Kunnen de resultaten van een groep examenkandidaten per klas worden gegenereerd?

Is het mogelijk de examenresultaten per kandidaat uit te printen voor in het examendossier?

Kunnen gemaakte examens worden ingezien?

Ik kan niet inloggen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Het leerbedrijf staat niet in de lijst.

De student kan de eigen praktijkopleider niet selecteren bij het aanmaken van een praktijkleermoment.

De student kan geen meetmoment meer aanmaken onder een praktijkleermoment.

De praktijkopleider kan geen beoordeling doen.

De beoordeling moet door een andere praktijkopleider gebeuren.

De student wisselt van klas.

De student gaat een andere opleiding volgen.

Bijeenkomsten

2 nov 2018 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Examenservices, Nieuwegein