Nieuwsbericht

‘Vaste opdracht’, ‘kaderopdracht’ en ‘voorbeeldopdracht’

woensdag 30 maart 2022

Let op: de informatie die hierna staat, geldt voor examens die Stem ontwikkelt bij  kwalificatiedossiers die vanaf 1-8-2021 zijn ingegaan. Voor examens bij kwalificatiedossiers die daarvóór al van kracht waren, blijven de huidige kaders en richtlijnen gelden.
Deze informatie wordt opgenomen in het Stem Kwaliteitshandboek.


Wat is een vaste opdracht?

Een vaste opdracht is een examenopdracht die door iedere kandidaat op iedere locatie (bijvoorbeeld school, BPV-bedrijf of examencentrum) en/of in iedere (reële of gesimuleerde) omgeving wordt afgelegd.


Wat is een kaderopdracht?

Een kaderopdracht is een meer algemeen geformuleerde examenopdracht. Hierin worden de voorwaarden beschreven waaraan de uiteindelijke examenopdracht moet voldoen.
In een kaderopdracht liggen vast:  

  • (globale) inhoud, bijvoorbeeld de werkzaamheden die genoemd worden in de werkprocesomschrijving van de kwalificatie;
  • beoordelingsvorm(en);
  • beoordelingscriteria.

Stem levert bij een kaderopdracht altijd minimaal één voorbeeldopdracht.


Wat is een voorbeeldopdracht?

Een voorbeeldopdracht is een voorbeeld van een examenopdracht die voldoet aan de eisen uit een kaderopdracht.
Een school bepaalt zelf of zij: 

  • de voorbeeldopdracht inzet;
  • zelf een andere opdracht formuleert die aan de eisen uit de kaderopdracht voldoet.


Aandachtspunten bij het werken met kader- en voorbeeldopdrachten 

  • Een kaderopdracht kan niet zonder nadere invulling worden ingezet bij de examinering. Een kaderopdracht  moet gecombineerd worden met een voorbeeldopdracht van Stem of met een door de school op te stellen opdracht.
  • Een school die een voorbeeldopdracht van Stem gebruikt, laat deze door de eigen examencommissie goedkeuren en vaststellen.
  • Een school die zelf een opdracht formuleert, kan de voorbeeldopdracht van Stem gebruiken als vergelijkingsmateriaal om de omvang, complexiteit en moeilijkheidsgraad van de eigen opdracht aan te toetsen.
  • Een school die een eigen opdracht maakt bij de kaderopdracht, laat deze goedkeuren en vaststellen door de eigen examencommissie.

Bijeenkomsten

6 dec 2023 10:00 tot 11:30

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

12 dec 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

19 dec 2023 11:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie

Online, via Teams