Nieuwsbericht

Beroepsspecifiek Engels in de context motorfietstechniek

dinsdag 28 mei 2024

Eerder dit jaar hebben we aangegeven - ook voor de context motorfietstechniek - een leesexamen beroepsspecifiek Engels eind april gereed te hebben.
Bij de ontwikkeling van dit examen zijn we tot de conclusie gekomen dat het complex is om op basis van diagnose stellen voldoende vragen te ontwikkelen over het gebruik van handleidingen in het Engels. Hierdoor lopen we vertraging op. Streven is eind juni het examen gereed te hebben. Mocht dit tot problemen leiden, neem dan contact op met [email protected].

Bijeenkomsten

17 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar PraktijkbeoordelenFlex (vervolg)

Online, via Teams

26 sep 2024 11:00 tot 13:00

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

7 nov 2024 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online, via Teams of fysiek in Nieuwegein