Nieuwsbericht

Bestuur SML en Stem op zoek naar een nieuwe voorzitter

dinsdag 4 juli 2023

We nodigen belangstellenden van uw instelling uit, om zich kandidaat te stellen of een kandidaat voor te dragen als voorzitter van beide stichtingen SML en Stem.

Taken en verantwoordelijkheden 

 • Bepaalt mede beleid van de stichtingen. 
 • Geeft mede sturing geven aan de stichtingen.
 • Toetst of voorgenomen beleid voldoet aan wensen en verwachtingen van achterban. 
 • Bewaakt dat de uitvoering van activiteiten voldoet aan de daarover gemaakte afspraken.
 • Levert actief input tijdens de 4 bestuursvergaderingen en 2 deelnemersraden. 
 • Draagt beleid en uitvoering van de stichtingen uit naar de achterban.
   

Profiel 

 • U heeft strategische bestuurlijke inzichten. 
 • U bent in staat onafhankelijk te opereren en de belangen van betrokkenen evenwichtig mee te nemen in oordeels- en besluitvorming. 
 • U neemt waar nodig doortastend beslissingen.
 • U verwerft snel overzicht en inzicht. 
 • U bent doel- en resultaatgericht. 
 • U werkt proactief. 
 • U bent punctueel en komt uw afspraken na. 
 • U staat open voor feedback.
   

Functiecriteria lid van het bestuur

 • Manager van mobiliteitsopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs of werkzaam in of voor de branche als medewerker brancheorganisatie, leidinggevende, manager of ondernemer. 
 • Kennis van de structuur van het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. 
 • Inzicht in het beoordelen en de uitgangspunten van beroepsgerichte examinering. 
 • Op de hoogte van ontwikkelingen in de branche en het werkveld. 
 • Op de hoogte van ontwikkelingen in opleiden en beoordelen in het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Behartigt de belangen van de branches/opleidingen die het bestuurslid vertegenwoordigd. 
 • Is beschikbaar om invulling aan bestuursfunctie te geven.
 • Ambassadeur voor de stichtingen.
   

Aanvullende criteria en taken voor de voorzitter van het bestuur 

 • Lid van College van Bestuur of directeur van technische middelbaar beroepsonderwijs opleidingen. Bij voorkeur met kennis van en minstens affiniteit met mobiliteitsopleidingen.
 • Zorgt voor een vruchtbare cultuur binnen het bestuur en in de relatie met de uitvoeringsorganisatie: open, constructief, gericht op samenwerking, maar ook confronterend waar nodig.
 • Geeft sturing aan goede oordeel- en besluitvorming in het bestuur. 
 • Gaat voor zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen. 
 • Treedt op als crisismanager in situaties waarin een actieve rol van het bestuur wordt gevraagd: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk. 
 • Heeft gezag binnen het bestuur en daarbuiten. 
 • Heeft het vertrouwen van de leden van het bestuur, de directie en de belangrijkste stakeholders.

U kunt uw CV en motivatiebrief en CV vóór 31 augustus 2023 naar de sollicitatiecommissie sturen.

De sollicitatiecommissie bestaat uit Marjolijn Spoorenberg (vicevoorzitter) (Bovag) en Arien Reyngoudt (penningmeester) (ROC Mondriaan). 

Voor eventuele verdere vragen kunt u contact opnemen.
[email protected]  06 12 97 62 65
[email protected] 06 48 13 34 55

Bijeenkomsten

3 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar Paneldiscussie: pilotscholen beantwoorden vragen van scholen over PraktijkbeoordelenFlex (voor-en door scholen)

Online, via Teams

11 jun 2024 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Online, via Teams

13 jun 2024 13:00 tot 14:45

Bestuur

Online, via Teams