Nieuwsbericht

Deelnemersraad Stem 16 mei 2024

dinsdag 28 mei 2024

Op 16 mei jl. kwam de deelnemersraad van Stem (online) bij elkaar. Onder andere de volgende zaken zijn besproken:

  • Sandra van Dalen heeft zich voorgesteld als nieuwe relatiemanager Stem.
  • We hebben nog even stil gestaan bij de geslaagde eerste meet & greet van Stem op 3 april jl.
  • We zijn nog steeds naarstig op zoek naar leden voor de examenadviescommissie. Hierbij de link naar het profiel. Heb je belangstelling voor deelname aan de examenadviescommissie óf wil je meer informatie over de vacature, dan kan je contact opnemen met de helpdesk van Stem via [email protected]
  • Walther Bonnier (mboRijnland) is door de deelnemersraad voorgedragen als bestuurslid Stem.
  • Daarnaast heeft de deelnemersraad bestuurslid Mirjam Bosch (ROC Midden Nederland) voorgedragen als nieuwe voorzitter. Mirjam neemt hiermee het stokje over van Marjolijn Spoorenberg (Bovag), die deze rol tijdelijk op zich heeft genomen. 
  • Vorig jaar zijn alle scholen uitgenodigd voor deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek. Conclusie was dat de scores op zich redelijk tot goed waren, maar dat de antwoorden op open vragen en de losse opmerkingen de moeite waard waren voor het bestuur om preciezer naar te kijken. Het bestuur heeft de antwoorden en opmerkingen gefilterd, besproken en bekijken welke opmerkingen inmiddels al in het jaarplan zijn verwerkt en welke nog verbeterd of opgelost moeten worden. Met de geopperde verbeteringen gaat het bestuur de komende tijd aan de slag.
  • De deelnemersraad heeft haar akkoord gegeven op de voorgestelde statutenwijzigingen.

De volgende deelnemersraad zal plaatsvinden op 7 november 2024 via Teams.

Bijeenkomsten

17 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar PraktijkbeoordelenFlex (vervolg)

Online, via Teams

26 sep 2024 11:00 tot 13:00

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

7 nov 2024 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online, via Teams of fysiek in Nieuwegein