Nieuwsbericht

Examens in ontwikkeling

dinsdag 28 mei 2024

Op dit moment zijn we in de afrondende fase van de examens voor 25885 Technisch specialist autoschadehersteller. 

Alle BHE's en BVE's zijn ontwikkeld en worden op 4 juni voorgelegd aan de vaststellingscommissie. Evenals een eerste versie van het vakkennisexamen bij deze opleiding, die ook geldt voor de 25884 Eerste autoschadehersteller. In dit vakkennisexamen komen vier casussen aan de orde waarvoor de kandidaat in totaal 40 open vragen moet beantwoorden.

We zijn ook bezig met de ontwikkeling en onderhoud van examens voor keuzedelen.

Nieuw is het examen voor het keuzedeel K0808 Hydrauliek. We staan voor de uitdaging om bij dit keuzedeel zonder werkprocessen, maar met veel complexe vaardigheden een passend examen te ontwikkelen. De ontwikkelgroep is hiermee aan de slag.

In onderhoud is het keuzedeel voor Waterstoftechniek en mobiliteit – dat wel een nieuw K-nummer heeft gekregen omdat ook de context luchtvaart is toegevoegd (van K1152 Naar K1410). Dit laten we binnen Stem buiten beschouwing (we leveren hier dus geen voorbeeldopdrachten bij) omdat hier onze expertise niet ligt. De ontwikkelgroep zoekt hier naar oplossingen waarbij zowel gebruik gemaakt moet kunnen worden van een toolkit als een daadwerkelijk fysiek voertuig.  

Naast waterstoftechniek zijn we de keuzedelen K0407 Kennis van autotechniek niveau 1 en 2 en K0408 Kennis van autotechniek niveau 3 en 4 aan het analyseren. We kijken welke vragen goed en welke vragen minder goed worden gemaakt (dit wordt door het systeem berekend en wij kijken hier toetstechnisch naar). Daarnaast willen we de vragen ook graag voorleggen aan een groep docenten die kijken naar de up to dateheid van de vragen. Zou je willen meedenken? Laat het dan weten via [email protected].

Bijeenkomsten

17 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar PraktijkbeoordelenFlex (vervolg)

Online, via Teams

26 sep 2024 11:00 tot 13:00

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

7 nov 2024 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online, via Teams of fysiek in Nieuwegein