Nieuwsbericht

Facturatie door Stem

dinsdag 4 april 2023

Binnenkort stuurt Stem de facturen voor de deelnemersbijdragen voor 2023 aan de scholen. Hoewel in de deelnemersovereenkomst nog wordt uitgegaan van de DUO-cijfers T-2 (in dit geval dat dus de DUO-cijfers van 1 oktober 2021), zal Stem de cijfers T-1 (1 oktober 2022) hanteren. Het uitgangspunt T-2 dateert nog uit de tijd dat DUO veel meer tijd nodig had om de cijfers te publiceren. Inmiddels zijn die cijfers al op tijd voor de facturatie beschikbaar. Voor scholen en Stem heeft het voordelen om van de actuele cijfers uit te gaan. Dat zijn immers de studentaantallen waarvoor de scholen gebruikmaken van de examens van Stem.
Bij de eerstvolgende wijziging van de deelnemersovereenkomst, zal deze aanpassing ook worden verwerkt.  

Bijeenkomsten

17 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar PraktijkbeoordelenFlex (vervolg)

Online, via Teams

26 sep 2024 11:00 tot 13:00

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

7 nov 2024 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online, via Teams of fysiek in Nieuwegein