Nieuwsbericht

Gebruik nieuwe formulieren Beroepspraktijk Examen (BPE) 2019-2020 voor ‘oude cohorten’

maandag 9 december 2019

Dit bericht heeft betrekking op alle technische kwalificaties.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 heeft Stem nieuwe beoordelingsformulieren voor de beoordeling in de beroepspraktijk ter beschikking gesteld. Op deze formulieren staan aanmerkelijk minder criteria dan op de voorgaande versies. Dit comprimeren van de beoordelingsformulieren is gedaan om de beoordelingslast voor Leermeesters te verminderen. Dit kan ook omdat bij de verschillende kerntaken binnen een kwalificatie dezelfde criteria werden beoordeeld en nu zo’n criterium nog maar één keer in één van de kerntaken voorkomt. Dit houdt wel in als er een kerntaak met voldoende resultaat is beoordeeld er geen waardepapier mag worden afgegeven, omdat een deel van de criteria die bij de kerntaak horen, nu in een andere kerntaak worden beoordeeld.


Al met al een hele verbetering ten opzichte van de voorgaande versies.
Daarom is de vraag gekomen: mogen wij de nieuwe formulieren ook gebruiken voor voorgaande cohorten?

Het antwoord is ja.


Dit kan omdat als alle kerntaken van een kwalificatie zijn beoordeeld de criteria die voorheen werden beoordeeld nu ook beoordeeld zijn, zij het één keer i.p.v. dubbel.
Daar komt bij dat het kwalificatiedossier niet is gewijzigd, dus de dekking in stand blijft.  

Bijeenkomsten

10 sep 2020 15:00 tot 19:00

Vaststellingscommissie

Examenservices, Nieuwegein

24 sep 2020 10:00 tot 14:15

Bestuur

Examenservices, Nieuwegein

5 nov 2020 10:00 tot 13:15

Deelnemersraad

Examenservices, Nieuwegein