Nieuwsbericht

Nieuwe examens en examens in ontwikkeling

dinsdag 25 juni 2024

De vaststellingscommissie is begin juni samengekomen. Tijdens dit overleg zijn van de 25885 Technisch specialist autoschadehersteller alle BHE's en BVE's vastgesteld. Evenals de eerste versie -variant A - van het vakkennisexamen bij deze opleiding, die ook geldt voor de 25884 Eerste autoschadehersteller. In dit vakkennisexamen komen vier casussen aan de orde waarvoor de kandidaat in totaal 40 open vragen moet beantwoorden.
Variant B wordt in november aan de vaststellingscommissie voorgelegd.

We zijn ook bezig met de ontwikkeling en onderhoud van examens voor keuzedelen.

Nieuw is het examen voor het keuzedeel K0808 Hydrauliek. We staan voor de uitdaging om bij dit keuzedeel zonder werkprocessen, maar met veel complexe vaardigheden een passend examen te ontwikkelen. De ontwikkelgroep is hiermee aan de slag. Planning is dat dit examen in september op de agenda van de vaststellingscommissie komt. 

In onderhoud is het keuzedeel voor Waterstoftechniek en mobiliteit – dat wel een nieuw K-nummer heeft gekregen omdat ook de context luchtvaart is toegevoegd (van K1152 Naar K1410). Dit laten we binnen Stem buiten beschouwing (we leveren hier dus geen voorbeeldopdrachten bij voor luchtvaart) omdat hier onze expertise niet ligt. De ontwikkelgroep is bezig met de afronding van de examens. In september ligt het keuzedeel voor aan de vaststellingscommissie.

De keuzedelen K0407 Kennis van autotechniek niveau 1 en 2 en K0408 Kennis van autotechniek niveau 3 en 4 zijn geanalyseerd. De vragen zijn nu voorgelegd aan een docent die kijkt naar de up to dateheid van de vragen. Zou je ook nog willen meedenken en deze docent niet het werk alleen willen laten doen? Laat het dan weten via [email protected].

Ook met het keuzedeel K0899 Exact verdiepend zijn we aan de slag geweest. Bij deze kwalificatie zit een bijlage, specifiek voor de mobiliteitsbranche. Afgelopen jaar is hier door SBB een aangepaste bijlage opgeleverd, die gevolgen zou hebben voor het examen. Elektriciteitsleer zou namelijk niet meer van belang zijn. Via SBB hebben we geprobeerd te achterhalen wie deze aanpassing zou hebben gewenst, omdat we ons afvragen of het wenselijk is om het Elektriciteitsleer niet meer in het examen te bevragen. Bij SBB hebben ze echter geen notities van deze aanpassing en dus weten we niet tot wie we ons zouden moeten wenden. Voor nu hebben we dan ook besloten het keuzedeel niet aan te passen. Mocht je het daar niet mee eens zijn, of weten wie de aanpassing in de bijlage heeft gedaan, laat het ons dan weten via [email protected]. Dan kunnen we alsnog besluiten het keuzedeel weer in onderhoud te nemen.

Bijeenkomsten

26 sep 2024 11:00 tot 13:00

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

7 nov 2024 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online, via Teams of fysiek in Nieuwegein

13 nov 2024 12:00 tot 16:00

Gebruikersbijeenkomst over digitaal beoordelen (incl. lunch)

n.n.t.b.