Nieuwsbericht

Servicedocument – beoordelen van Engelse taalvaardigheid

woensdag 8 februari 2023

Stem biedt bij de praktijkexamens (BHE en BVE) voor Allround Technicus Voertuigen en Mobiele Werktuigen (25669) geen apart examen aan om de taalvaardigheid in een moderne vreemde taal te beoordelen. Bij de voorgaande kwalificaties werd de theoretische taalbeheersing getoetst in een theorie examen. Een theorie examen of een andere vorm van kennisexamen past niet bij het herziene dossier. De beheersing van de Engelse taalvaardigheid wordt daarom niet in een kennisexamen beoordeeld, maar ook niet in een andere vorm van een los examen. Dit wordt toegelicht en verantwoord in het verantwoordingsdocument. 

Scholen vragen om meer toelichting bij deze verantwoording. Stem gaat daarom een extra servicedocument opstellen over de gemaakte keuze en bij de opties om met voldoende zekerheid een beoordeling te kunnen geven over de taalvaardigheid van de student. Deze komt via StemToets beschikbaar. 

Bijeenkomsten

31 mei 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Online, via Teams

14 jun 2023 13:30 tot 15:00

Bestuur

Online, via Teams

15 jun 2023 13:30 tot 15:30

Vaststellingscommissie

Online, via Teams