Nieuwsbericht

Servicedocument – beoordelen van Engelse taalvaardigheid

woensdag 8 februari 2023

Stem biedt bij de praktijkexamens (BHE en BVE) voor Allround Technicus Voertuigen en Mobiele Werktuigen (25669) geen apart examen aan om de taalvaardigheid in een moderne vreemde taal te beoordelen. Bij de voorgaande kwalificaties werd de theoretische taalbeheersing getoetst in een theorie examen. Een theorie examen of een andere vorm van kennisexamen past niet bij het herziene dossier. De beheersing van de Engelse taalvaardigheid wordt daarom niet in een kennisexamen beoordeeld, maar ook niet in een andere vorm van een los examen. Dit wordt toegelicht en verantwoord in het verantwoordingsdocument. 

Scholen vragen om meer toelichting bij deze verantwoording. Stem gaat daarom een extra servicedocument opstellen over de gemaakte keuze en bij de opties om met voldoende zekerheid een beoordeling te kunnen geven over de taalvaardigheid van de student. Deze komt via StemToets beschikbaar. 

Bijeenkomsten

3 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar Paneldiscussie: pilotscholen beantwoorden vragen van scholen over PraktijkbeoordelenFlex (voor-en door scholen)

Online, via Teams

11 jun 2024 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Online, via Teams

13 jun 2024 13:00 tot 14:45

Bestuur

Online, via Teams