Nieuwsbericht

Terugkoppeling bestuursvergadering 16 oktober jl.

woensdag 1 november 2023

Opvolging vacature bestuur

Het bestuur stelt voor om Mirjam J. Bosch (directeur Tech Campus ROC Midden Nederland) voor te dragen aan de deelnemersraad als bestuurslid. Na akkoord van de deelnemersraad benoemt het bestuur Mirjam Bosch als bestuurslid van Stem. 

Er blijft nog een vacature open staan voor een nieuw bestuurslid, gezien de regels van aftreding bij het bestuur.

Update klanttevredenheidonderzoek

Bij het verzenden van de mail met de link naar het klanttevredenheidsonderzoek zijn niet alle gebruikers van Stem bereikt. Bestuur zorgt voor een herinneringsmail en de sluitingsdatum van de enquête is verplaatst naar 9 november. 

Communicatie Stem en de scholen

Het bestuur is tevreden over de vele schoolbezoeken die het afgelopen half jaar zijn afgelegd door José Dams (relatiemanager) en Arien Reyngoudt (lid bestuur). Het bestuur neemt zich voor om ook het komende jaar tijd te reserveren om de relatie met de scholen goed te onderhouden, ook met scholen die momenteel geen lid zijn van Stem. De scholen kunnen de komende maanden inhoudelijke ondersteuning vragen aan Stem bij hun leermeesterbijeenkomsten.

Heeft u zelf op kort termijn vragen en wenst een persoonlijk gesprek, stuur dan een verzoek naar [email protected].

Bijeenkomsten

17 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar PraktijkbeoordelenFlex (vervolg)

Online, via Teams

26 sep 2024 11:00 tot 13:00

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

7 nov 2024 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online, via Teams of fysiek in Nieuwegein