Nieuwsbericht

Terugkoppeling EAC

dinsdag 25 juni 2024

Tijdens de examenadviescommissie van juni stonden drie belangrijke onderwerpen op de agenda. 

 1. Vragen op de beoordelingsformulieren
  Het eerste onderwerp ging over de vragen op de beoordelingsformulieren. Op basis van de gehouden evaluaties is gebleken dat dit niet werkt zoals bedacht. Daarom zijn we hier als EAC al langer over in gesprek. In maart zijn we tot een oplossing gekomen. Maar voordat dit als advies naar het bestuur zou gaan, wilden ze heel graag zien wat dit concreet in een examenproduct betekent. Daarom zijn de beoordelingsformulieren voor eerste autoschadehersteller in concept uitgewerkt, die vervolgens door de EAC per vraag met oplossing is bekeken. Eindconclusie was, dat de bedachte oplossing met wat aanscherpingen werkt. Dit advies is naar het bestuur gegaan en door hen vastgesteld
  De oplossing (die door het bestuur is vastgesteld):
  1. Kennisvragen horen niet thuis in een BVE of BHE. Aan de ontwikkelgroep moet worden gevraagd of de kennis zichtbaar is in de observatie en het uiteindelijke resultaat. Wanneer hier sprake van is, vervalt de vraag.
  2. Is het antwoord op de vraag (impliciet) te beoordelen via een ander beoordelingscriterium, dan vervalt de vraag.
  3. Is het antwoord op de vraag (impliciet) te beoordelen, maar is dit niet te beoordelen via een ander beoordelingscriterium, dan wordt hiervoor een nieuw beoordelingscriterium geformuleerd.
  4. Is het antwoord op de vraag (impliciet) te beoordelen, maar komt dit antwoord niet gegarandeerd voor tijdens de BVE, dan wordt hiervoor een nieuw beoordelingscriterium geformuleerd voor in de BHE. Wanneer er bij een kerntaak geen BHE aanwezig is, is deze oplossing niet geldig. We zullen dus geen examenplannen openbreken.
  5. Is het antwoord op de vraag (impliciet) te beoordelen met een product (door de student in te vullen document) dan formuleren we een nieuw criterium en wordt een format voor het in te vullen document meegeleverd. Hiervoor passen we de kaderopdrachten aan. Te denken valt aan een meetrapport en reparatieadvies.

De ontwikkelaars gaan aan de slag met deze uitgangspunten en zullen na de zomervakantie hun voorstellen voor gaan leggen aan de ontwikkelgroepen. Wil je meedenken in een ontwikkelgroep? Meld je aan via [email protected], met naam, school of bedrijf en de kwalificatie. Het zal gaan om één bijeenkomst van maximaal 2 uur per kwalificatie. Eind december zullen de aangepaste beoordelingsformulieren worden voorgelegd aan de vaststellingscommissie.

2. De rol van de EAC
De examenadviescommissie is binnen Stem vrij nieuw. Voorheen had het bestuur ook de verantwoordelijkheid wat te vinden van de kaders en richtlijnen van Stem. Dat hebben ze nog altijd, alleen niet meer in vormgevende zin. En dat is soms lastig. De leden van de EAC hebben daarom nagedacht over hoe dit anders kan. Er is daarom een voorstel naar het bestuur gegaan om samen met hen na te denken over een taakverdeling. Het bestuur heeft dit voorstel aangenomen. Na de zomervakantie zal deze ontmoeting gaan plaatshebben.

3. Afscheid leden en nieuwe leden
We hebben afscheid genomen van twee leden binnen de EAC die al jaren verschillende functies binnen Stem hebben bekleed. Van Noorderpoort Marjan Bolt-Swart en van ROC Midden Nederland Michel Pauwels. Omdat beide scholen graag willen blijven deelnemen aan de EAC hebben we namens hen ook gelijk twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Christa Zuur en Tessa Quakernaat. Nieuw in de EAC is ook Naomi Knoppers van Aeres. Vanaf september sluit ook Robin Jonkheid van ROC Nijmegen aan.

Bijeenkomsten

26 sep 2024 11:00 tot 13:00

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

7 nov 2024 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online, via Teams of fysiek in Nieuwegein

13 nov 2024 12:00 tot 16:00

Gebruikersbijeenkomst over digitaal beoordelen (incl. lunch)

n.n.t.b.