Nieuwsbericht

Terugkoppeling enquête voor iedereen die betrokken is bij de examens voor BTVMW en ATVMW

woensdag 1 november 2023

Eind juni heeft Stem de nieuwe examens voor Basistechnicus en Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen in drie fysieke bijeenkomsten geëvalueerd. Op basis daarvan is een enquête ontwikkeld, die u in september – oktober heeft kunnen invullen. Dank voor degene die hier de tijd voor hebben genomen. Op basis van de uitkomsten van beide onderdelen gaat de Examenadviescommissie aan de slag. We zullen onder andere gaan kijken naar de vragen tijdens de BVE, de taligheid van de documenten en het beter krijgen van de BHE. In de volgende nieuwsbrieven daarover meer. 

Bijeenkomsten

6 dec 2023 10:00 tot 11:30

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

12 dec 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

19 dec 2023 11:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie

Online, via Teams