Nieuwsbericht

Terugkoppeling enquête voor iedereen die betrokken is bij de examens voor BTVMW en ATVMW

woensdag 1 november 2023

Eind juni heeft Stem de nieuwe examens voor Basistechnicus en Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen in drie fysieke bijeenkomsten geëvalueerd. Op basis daarvan is een enquête ontwikkeld, die u in september – oktober heeft kunnen invullen. Dank voor degene die hier de tijd voor hebben genomen. Op basis van de uitkomsten van beide onderdelen gaat de Examenadviescommissie aan de slag. We zullen onder andere gaan kijken naar de vragen tijdens de BVE, de taligheid van de documenten en het beter krijgen van de BHE. In de volgende nieuwsbrieven daarover meer. 

Bijeenkomsten

17 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar PraktijkbeoordelenFlex (vervolg)

Online, via Teams

26 sep 2024 11:00 tot 13:00

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

7 nov 2024 10:00 tot 11:30

Deelnemersraad

Online, via Teams of fysiek in Nieuwegein