Nieuwsbericht

Terugkoppeling evaluatie van examens met scholen

dinsdag 4 juli 2023

Op 27, 28 en 30 juni hebben verschillende gebruikers van diverse scholen en uitvoeringslocaties samen met Nicole Fanchamps, kwaliteitsbewaker bij Stem, de vernieuwde examens van 25668 Basis technicus en 257669 Allround technicus Voertuigen en Mobiele werktuigen geëvalueerd. Onderwerpen als het verantwoordingsdocument, kaderopdrachten bij de BHE, keuzes door de organisator, kaderopdrachten bij de BVE, vragen bij de BVE zijn besproken aan de hand van verschillende vragen. Hieruit zijn al verschillende aspecten naar voren gekomen die met de Examenadvies Commissie besproken gaan worden. Voor iedereen die aanwezig is geweest, dank. 

Maar we zijn nog niet klaar met evalueren. Half september kunt u een enquête verwachten waarin we vragen stellen naar uw ervaringen met de vernieuwde examens. In de nieuwsbrief van september staat de link naar deze enquête.

Bijeenkomsten

6 dec 2023 10:00 tot 11:30

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

12 dec 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

19 dec 2023 11:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie

Online, via Teams