Nieuwsbericht

Themabijeenkomst ‘anders verantwoorden’ bestuur Stem en EAC

dinsdag 16 mei 2023

Op basis van een veelheid aan uitspraken en adviezen van onze deelnemende scholen hebben leden van het bestuur Stem en de examenadviescommissie met elkaar gesproken. Het ging hierbij om onderwerpen als flexibilisering, kwaliteit examineren, portfolio als examenvorm en toepassen theorie-examens. Er is gesproken over de invloed van deze onderwerpen op de huidige kwaliteitsstandaarden van Stem en hebben vervolgens deze kwaliteitsstandaarden deels geherdefinieerd. In de bestuursvergadering van 14 juni neemt het bestuur een besluit over deze herdefiniëring en zet passende acties uit. 

Bijeenkomsten

31 mei 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Online, via Teams

14 jun 2023 13:30 tot 15:00

Bestuur

Online, via Teams

15 jun 2023 13:30 tot 15:30

Vaststellingscommissie

Online, via Teams