Nieuwsbericht

Van het bestuur Stem

dinsdag 16 mei 2023

Tijdens een ingelaste bestuursvergadering van Stem is op 14 april het besluit genomen het vaststellingsproces van exameninstrumenten aan te scherpen. Het bestuur Stem stelt nu niet meer zelf de exameninstrumenten vast. Nadat de vaststellingscommissie de exameninstrumenten heeft vastgesteld, kunnen deze instrumenten vanaf heden direct worden publiceren. Het bestuur Stem blijft dit examenproces monitoren. Zij houdt zicht op de planning en op de kaders bij vaststelling.

Bijeenkomsten

31 mei 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Online, via Teams

14 jun 2023 13:30 tot 15:00

Bestuur

Online, via Teams

15 jun 2023 13:30 tot 15:30

Vaststellingscommissie

Online, via Teams