Nieuwsbericht

Vaststelling examens en examenplannen

donderdag 11 mei 2023

Afgelopen 20 april heeft er weer een vaststellingscommissie plaatsgevonden. De leden hebben verschillende instrumenten vastgesteld. Deze documenten staan op StemToets en waar nodig zijn de rekentools beschikbaar.

1. Examenplannen Autoschadehersteltechniek vanaf 2023-2024:

  • Autoschadehersteller 25883
  • Eerste autoschadehersteller 25884
  • Technisch specialist autoschadeherstel 25885 

Let op: bij de examenplannen voor Eerste autoschadehersteller (crebo 25884) en Technisch specialist autoschadeherstel (crebo 25885) is een notitie beschikbaar waarin gemaakte keuzes, met betrekking tot het examenplan, worden verantwoord. Normaliter staat deze informatie in het verantwoordingsdocument, maar dit document is nog in ontwikkeling. 

2. Examenplannen Sales en Aftersales vanaf 2022-2023 aangepast op naamgeving van examenonderdelen:

  • Adviseur mobiliteitsbranche 25712 
  • Manager mobiliteitsbranche 25713 

Let op: de nieuwe examenplannen vervangen de oude examenplannen, omdat het gaat over wijzigingen in naamvoering van de examens.

3. Examenplannen Voertuigen en mobiele werktuigen vanaf 2021-2022 aangepast op ontbrekende werkprocessen bij de BHE

  • Basis technicus Voertuigen en mobiele werktuigen 25668
  • Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen 25669 

Let op: In beide examenplannen ontbreekt B1-K1-W3 en respectievelijk P1-K1-W3 en P2-K1-W3 bij de BHE. In afstemming met de EAC is besloten de aanpassing op de examenplannen pas vanaf 2023-2024 te laten gelden. De aangepaste examenplannen vervangen de oude examenplannen dus niet. De nieuwe examenplannen zijn op StemToets terug te vinden in de map HKS – cohort 2021-2022 bij de betreffende opleidingen, omdat het gaat over het examenplan passend bij het kwalificatiedossier dat in 2021-2022 is ingegaan en de overige documenten gelijk blijven. 

4. Examenplannen en examens kerntaken over onderhoud en reparatie/montage/revisie verbrandingsmotoren vanaf 2022-2023:

  • Verbrandingsmotortechnicus 25832
  • Eerste verbrandingsmotortechnicus 25830
  • Technisch specialist verbrandingsmotoren 25831

Let op: verantwoordingsdocumenten eind juni gereed.

5. Keuzedeelexamen K1348 Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-I-Breed Deel 2.

Bijeenkomsten

31 mei 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Online, via Teams

14 jun 2023 13:30 tot 15:00

Bestuur

Online, via Teams

15 jun 2023 13:30 tot 15:30

Vaststellingscommissie

Online, via Teams