Nieuwsbericht

Vaststellingscommissie: training en vastgestelde examens

woensdag 1 november 2023

Op 15 september is de VC getraind. De wettelijke kaders van vaststelling zijn besproken aan de hand van verschillende stellingen. Er is nagegaan of de VC nog werkt volgens het kwaliteitshandboek. Hier moet in de examenadviescommissie nog op worden teruggekomen.

Daarnaast zijn de leden ‘gekalibreerd’. Ze hebben aan de hand van het vaststellingsformulier per onderwerp gekeken of zij over alle onderwerpen hetzelfde dachten en dit bleek op alle punten het geval. 

Verder heeft de VC tijdens de training de laatste examens voor 25712 Adviseur mobiliteitsbranche (Sales en Aftersales) vastgesteld:  

  • de examens voor kerntaak 3 (BHE B1-K3 en BVE 5) staan klaar op Stem-Toets.

Voor 25713 Manager mobiliteitsbranche zijn dezelfde examens (BHE B1-K3 en BVE 5) ook vastgesteld en gereed op Stem-Toets. 

Op 27 september heeft nog een tweede VC plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle examens voor de 25883 Autoschadehersteller vastgesteld: 

  • Bij kerntaak B1-K1: BVE 1, BVE2, BVE 3 en B1-K1 BHE
  • Bij kerntaak B1-K2: BVE 4 en B1-K2 BHE.

Ook deze examens zijn beschikbaar op Stem-Toets.

Op 2 november staat de volgende VC gepland met op de agenda:

  • De laatste 2 kerntaken van 25713 Manager mobiliteitsbranche
  • Kerntaak B1-K1 en P2-K1 van 25884 Eerste autoschadehersteller
  • Voorbeeldopdrachten 25670 Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen Gemotoriseerde tweewielers

Helaas is het niet gelukt de voorbeeldexamens voor 25670 Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen, context mobiele werktuigen gereed te hebben voor 2 november. De diversiteit aan wat moet worden opgeleverd en daarmee het bij elkaar krijgen van een goede ontwikkelgroep heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien. 19 december is de eerstvolgende vaststellingscommissie. 

Bijeenkomsten

6 dec 2023 10:00 tot 11:30

Bestuur

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

12 dec 2023 09:00 tot 11:00

Examenadviescommissie

Examenservices Nieuwegein, Structuurbaan 2

19 dec 2023 11:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie

Online, via Teams